Huisartsen

aanvullingen/correcties kunnen gestuurd worden naar: info@tremele.nl


Wanneer Dreumel voor het eerst een eigen geneesheer krijgt is moeilijk te achterhalen. Met behulp van krantenartikelen, akten van de Burgerlijke Stand en gemeenteraadsverslagen is het echter mogelijk fragmentarisch wat meer gegevens naar boven te halen.
 
Op 12 september 1854 stelt raadslid G. van Wichen voor om een advertentie te plaatsen voor een geneesheer en verloskundige. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Op 28 september komt het voorstel nogmaals ter tafel en gaat de gemeenteraad akkoord en worden Burgemeester en Wethouders gemachtigd "eene oproeping van sollicitanten in de dagbladen te bewerkstelligen, ten einden dan nader omtrent het beroep te handelen".
 
Zo blijkt uit een oproep in de Leydsche Courant van 15 januari 1878 dat er in ieder geval tussen 1856 en 1878 een geneesheer werkzaam was........
 
Dit is Johannes Augustinus van Dijk. Het is onduidelijk wanneer hij naar Dreumel gekomen is. Wel is bekend dat hij als 27-jarige op 1 april 1841 trouwt met Alida Augustinus Mumkes (25 jaar). Zij zijn beiden dan woonachtig in Amsterdam. Johannes is op dat moment scheepsdokter van beroep.
 

 
Wat de aanwezigheid van Johannes van Dijk in Dreumel bevestigd is het gegeven dat zijn vrouw en hij vanaf 1856 een viertal kinderen krijgen:
 
Op 11 december 1856 zoon Theodorus Johannes Augustinus, waarbij Van Dijk als beroep aangeeft "geneesheer en vroedmeester":
 

 
Op 17 januari 1859 doet Johannes van Dijk aangifte van een tweeling (Alieda en Cornelia) en wordt zijn beroep omschreven als "Heelmeester".
 
Als hij op 28 maart 1863 aangifte doet van zijn jongste dochter Maria, geeft hij als beroep "Geneesheer" aan.
 
De angst voor een eventuele cholera-epidemie zit er in 1866 goed in en de gemeenteraad van Dreumel verstrekt de geneesheer de nodige orders:
 
"Ten 7e: Overwegende dat deze Gemeente een uitgestrektheid heeft van bewoonde gebouwen van een uur en den Geneesheer in het middelpunt van de gemeente woonachtig is Zoo is besloten den Geneesheer te gelasten in dien de cholera de Gemeente mogt naderen hij dan geneesmiddelen tegen die epiedemie op meerdere plaatsen voor handen zal stellen met de nodige voorschriften en gebruiksaanwijzigingen daartoe voorzien".
(bron: Notulen raadsvergadering 07-06-1866)
 
Johannes Augustinus van Dijk overlijdt op 24 augustus 1877 in Dreumel:
 

 
1856
 t/m
23-08-1877

Johannes Augustinus van Dijk

 
 Amsterdam (?) 1813
zoon van Augustinus van Dijk en Geertruida van der Wal

V  Dreumel 24-08-1877

V 01-04-1841

A.A. Mumkes
1817
dochter van Johannes Mumkes en Maria Lammers.
V  Rotterdam 09-01-1890
 
 
 
 
 
De gemeente Dreumel moest dus op zoek naar een nieuwe gemeente geneesheer. Op 15 januari 1878 verscheen in de Leydsche Courant de volgende advertentie:
 

bron: Leydsche Courant 1878

 
De oproep had - ondanks de lokkende vermelding dat Dreumel "eene welvarende gemeente" was en dat de overleden dokter "een zeer goede praktijk" had - weinig succes.
 
In het Godsdienstig Staatkundig Dagblad van 23-09-1880 wordt weer een advertentie geplaatst. De jaarwedde wordt met honderd gulden verhoogd in een poging alsnog een geneesheer richting Dreumel te krijgen. Uit de advertentie blijkt tevens dat in de aangrenzende dorpen ook geen geneeskundige gevestigd is.
 
 
Al met al duurt het tot 18 augustus 1895 voordat Dreumel weer een eigen geneesheer krijgt, want uit een berichtje in De Gelderlander van 22 september 1895 blijkt dat de gemeente Dreumel vanaf 1878 een beroep heeft moeten doen op geneesheren van buiten Dreumel.
 

De Gelderlander 22-09-1895

   

24-08-1877

 t/m
17-08-1895

In deze periode had Dreumel

zelf geen dokter. 
bron: De Gelderlander,
22-09-1895- blz. 5
 
 

 

18-08-1895
 t/m
01-07-1904

Johannes Cramer

gepensioneerd officier van gezondheid 1e klasse van de Kon. Ned. Marine
 Woudenberg 10-08-1863
zoon van Alexander Cramer, geneesheer en van Emmetje Wilhelmina Borst
V  Putten 13-11-1912

V Dreumel 14-11-1895 met
Gerdina Johanna Elisabeth
Beekman
, dochter van Willem Jan Beekman en Neeltje Alberta van Harte
 
benoemd tot geneesheer
bron: De Gelderlander, 18-08-1895

vertrokken naar Woudenberg
bron: De Gelderlander, 08-05-1904
 
Op 24 februari 1899 wordt er een tweede geneesheer benoemd. Het is niet duidelijk waarom er nu opeens twee dokters in Dreumel werkzaam zijn.
 
24-02-1899
 t/m
01-07-1904

J. M. W. A. van IJzeren

Jan Marie Willem Adriaan

gemeente geneesheer

 Werkendam 22-09-1870
Zoon van Johannis van IJzeren (14-03-1837 Rotterdam /V 05-08-1908 Den Haag) en van Elisabeth van Dusseldorp (1845-1909)

V Teteringen 28-08-1899
met Jacoba Gerarda van Dam
Gorinchem 12-10-1874
Dochter van Thierry Guillaume Marie Alex van Dam en Jacoba van Everdingen
 
 

bron: De Gelderlander, 24-02-1899
 
 

N.B. De vader van Jan van IJzeren was arts te Werkendam en Officier van gezondheid van de Koninklijke Marine.

 

 
Op 9 juni 1904 verschijnt er weer een oproep voor een geneesheer. Dit resulteert in de aanstelling van H.J. Lubberman.
 

bron: Nieuwe Gorinchemse Courant 09-06-1904

 
01-07-1904
 t/m
01-02-1913

H. J. Lubberman

 

Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw 

 Nieuwe Pekela 17-10-1873
V   Den Haag 27-06-1934
 Begraven op
30-06-1934 te Venray (St.Anna gesticht)

V Zutphen 10-10-1906
met Cornelia Peternella Maria Oorsprong, dochter van Gradus Adrianus Oorsprong en Agnes Maria Rosina Wennekendonk.
Zutphen 06-08-1880
V Eibergen 05-12-1962 
1904: afgestudeerd arts
1904: gemeentearts in Dreumel
1913: 2e geneesheer St. Anna in Venray
1915: geneesheer-directeur St. Anna
1919: inspecteur voor Staatstoezicht op
         Krankzinnigen
 
bron:
Parenteel van Henricus LÜBBERMANN
www.tremele.nl
 
Op 29 juni 1904 gaat de aanbesteding voor de bouw "eener WONING voor den gemeente-geneesheer" van start.. Dokter Lubberman is dus de eerste bewoner van Rooijsestraat 53.
 

bron: De Gelderlander 29-06-1904

Rooijsestraat 53

 
1913
 t/m
1948

Jacobus Josephus v. d. Kleij

 

 Delft 31-03-1879
V  Dreumel 26-10-1948

V Maria Cornelia Johanna van
     Etten

 Amsterdam 06-05-1885
V  Wassenaar 17-07-1972


 
 
 
bron: bidprentje
 
1948 (?)
 t/m
17-09-1952

Bart van der Kleij

 


 

 Dreumel 14-04-1914
V  Den Bosch 17-09-1952

 
bron: bidprentje
 
 
 
01-11-1952
 t/m
01-05-1988

A.H.M. (Ton) Rademaker

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Ereburger van Dreumel
Pauselijke onderscheiding
“Pro Ecclesia et Pontifice


 

 Amsterdam 01-05-1923
V  Nijmegen 07-09-1993

V 9 oktober 1956 met
    Ghislaine Teeuwen
 
1952:apotheekhoudend huisarts in Dreumel
 
bron: familie Rademaker
 
01-05-1988
 t/m
01-10-2009

Bart Hiltermann


zie ook:
Afscheid van Bart en Birgit Hiltermann
 

 Geleen, 06-06-1951
V 

V Zuidlaren, 28-08-1982 met    
     Birgit Kist
 
 
 
bron:
 
23-06-1994
 t/m
06-07-2007

Geertje Knols

 12-04-1961
V  Dreumel 06-07-2007

V 10-10-2001 met Paul Stal 
 
 
bron: Paul Stal
 
 
 
 

Judith Peijnenburg

 
V 

V 
 
 
bron:
 
 
 
 

Trudy Loman

 
V 

V 
 
 
bron:
 
01-10-2009
 
 

Marius Leest

 
V 

V 
N.B. Met de overname van de praktijk kwam ook een einde aan de apotheek ter plaatse.
 
bron: