Rozenkweker


Rozig Schoolhoofd - H. A. Verschuren (1844-1918)

 
In 1867 kwam Hendrikus Antonius (Hens) Verschuren naar Haps als de nieuwe hoofdonderwijzer. Hij was afkomstig uit Dreumel, waar hij op 20 januari 1844 was geboren.

In Haps kon hij zich naast zijn werk op school ten volle wijden aan zijn hobby, het kweken van rozen. Dat gebeurde in een broeikas tegen het schoolhuis in de Kerkstraat.

Ooit was hij uit liefhebberij begonnen met het oculeren van rozenstammetjes en dat beviel goed. In de kas experimenteerde hij met zijn eerste rozen. Eén van zijn creaties werd de "Etoile de Hollande".
De rozen begonnen Verschuren zo bezig te houden, dat hij in 1875 zelfs een echt rozenkwekerijtje begon op een stuk bouwland nabij de Schans. In 1877 publiceerde hij een boek over zijn geliefde bloem onder de titel De Roos. “Bloemen zijn een weelde, die niet nutteloos is, en die elk zich kan veroorloven”, schreef hij onder andere.
 

oprichter Hens Verschuren (1844 - 1918)

 
Etoile de Hollande Souvenir de H.A. Verschuren Souvenir de Jaques Verschuren
 
Het bedrijfje begon na een aantal jaren zoveel tijd van hem te vragen, dat het ten koste ging van het onderwijs. Dat nam zulke vormen aan, dat de inspecteur van het onderwijs hem op een gegeven moment dan ook voor de keus stelde: óf lesgeven óf kweken.

Voor Hens Verschuren was die keuze niet moeilijk: het werd rozen kweken. Vanaf 1899 legde Verschuren zich helemaal toe op het kweken van rozen. Nog twintig jaar lang leidde hij de rozenkwekerij H.A. Verschuren & Zonen, want inmiddels waren zijn drie zonen ook in de kwekerij actief.
 
Jac, Toon en Hens Verschuren jr. namen op 1 mei 1918 de kwekerij over. Op 19 november van datzelfde jaar overleed de grondlegger va het bedrijf.

De zonen van Verschuren oriënteerden zich op nieuwe rozen. Zo bracht Jac de eerste nieuwe roos van het Hapse bedrijf in de handel - de “Souvenir de H.A. Verschuren”-roos. Zijn zoon zette die traditie voort met de roos “Souvenir de Jacques Verschuren”.

 

Villa-Marie, het huis van de familie Verschuren

 

In 1919 overleed Toon, zodat de zaak nog door twee broers werd voortgezet. Jac. Verschuren begon in 1930 voor zichzelf onder de naam Fa. Jac. Verschuren-Pechtold. Zo midden in de crisistijd was dat geen makkelijke opgave, maar Jac slaagde erin het hoofd boven water te houden. Later treden kleinzonen Ted en Hans in het bedrijf.

H.A. Verschuren & Zonen zat intussen ook niet stil. Vanaf 1925 mocht het bedrijf zich hofleverancier noemen. In 1953 werd er in de Hapse kwekerij naar aanleiding van een nieuwe Walt Disney-film “The war of the roses”een nieuwe roos gekweekt. Walt Disney gaf zelf toestemming voor de naam “Tudor” en de roos werd op de Amerikaanse markt gebracht.
 
In 1972 haalde de kwekerij verschillende eerste prijzen tijdens de Floriade. In 1975 kreeg H.A. Verschuren & Zonen het predikaat Koninklijk.

Inmiddels leidt de achterkleinzoon van Hens, Marc Verschuren, het bedrijf. In augustus 2008 is bij de kwekerij het ‘Roozenhuys’ geopend: het is niet alleen een winkeltje met theetuin en rosarium, maar ook een heus Rozenmuseum, waar de bezoeker een goed idee krijgt van de rijke rozenhistorie van Haps.

 

bron:

zie ook:

en