Bedehuis op Kerkeland


 
In 1706 krijgt Dreumel weer een eigen pastoor. Dat is pater Petrus van der Kerkhoff die samen met de gelovigen een kerkschuur met een pastoorshuis bouwt.
 
Zijn opvolger Mathias van Nouhuis verwerft in 1742 de relieken van de H. Barbara, patrones van de kerk.
 
Deze pastoor koopt in 1752 van de heren van Delen het huis Pollesteyn en richt het in als schuurkerk. Hij schrijft letterlijk: hij bouwt een kerkschuur met pastoorshuis. (A.G. Schulte de auteur maakt hierbij echter een vergissing; het gaat om het Huis Loevestijn, jvk)
 

  Links zien we de percelen 351, 352 en 353. Deze zijn in 1821 eigendom van pastoor Jacobus van der Heijden. Op perceel 353 en de helft van de andere percelen ligt nu de straat "Kerkeland".  
     
  Van het gedeelte in het grijze kader (aan het einde van perceel 353) werd in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw altijd gezegd dat er een kerkhof gelegen heeft. Exacte informatie hierover ontbreekt nog. Wel bekend is dat in vroeger tijd dit perceel een onderdeel was van de Algemene Begraafplaats van het toenmalige bedehuis wat hier gestaan moet hebben.  
 

  Dat er daadwerkerlijk een gebouw gestaan heeft bewijst de verpondingskaart uit1809. Op deze kaart zien we een gebouw dat naar alle waarschijnlijkheid gediend heeft als bedehuis van de katholieken.  

 

 

Mocht u meer weten over Kerkeland en de aldaar gelegen begraafplaats, dan horen wij dat graag!

 

 
Bronnen:
  • Parochiae Memoriale;
  • A.G. Schulte - Het Land van Maas en Waal;
  • Verpondingskaart 1809;
  • Kaart ruilverkaveling;
  • Archief Stichting Tremele.