Tremele adviseert bij nieuwe straatnamen

Peutekamp en De Kikvorst nieuwe straatnamen in Dreumel


Straatnamen Dreumel:
Peutekamp, Kikvorst
DREUMEL -  De openbare weg op het Dreumelse bedrijventerrein aan de Lageweg gaat Peutekamp heten. De straat in plan Margrietenhof krijgt niet de naam De Kikvorsch, maar burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal hebben 'gelet op de oorspronkelijke benaming van het gebied' gekozen De Kikvorst als straatnaam.
bron:
De Gelderlander 24-09-2009
Een klein onopvallend berichtje in de Gelderlander: twee nieuwe straatnamen in Dreumel. De krant meldt dat Burgemeester en Wethouders hebben gekozen voor "Peutekamp"en "De Kikvorst". Wat de Gelderlander echter niet vermeldt is het feit dat beide namen zijn voorgedragen door de stichting Tremele.

De afdeling Ruimte en Welzijn legde enkele maanden geleden een verzoek bij ons neer om met voorstellen te komen voor bovengenoemde straatnamen.

Aan de keuze van beide namen ligt een gedegen vooronderzoek ten grondslag. In dit artikel willen we u informeren over de keuze van beide namen.


Enkele maanden geleden zocht de afdeling Ruimte en Welzijn van de Gemeente West Maas en Waal contact met Tremele met het verzoek een historisch verantwoorde naam te bedenken voor de uitbreiding van het industrieterrein aan de Lageweg.
Dankzij gesprekken met een aantal oudere inwoners konden we deze vraag vrij snel beantwoorden. Dat leverde onderstaande indeling op: Bovenaan het perceel de Melkweg, daaronder "de Nije kamp", vervolgens de "Kleine Nije kamp" en tenslotte "de Peute(r/n)kamp".

p Lageweg: het weiland op de achtergrond wordt straks industrieterrein voor startende ondernemers
Betekenis en schrijfwijze

 

 
Deze veldnaam komt in allerlei vormen in het rivierengebied voor. Onder een peut verstaat men een jonge (of kleine) boom. De Peute(r/n)kamp is in vroeger tijd dus een terrein geweest waar jonge aanplant gestaan heeft.
 
Qua schrijfwijze zijn er vele mogelijkheden. De naam wordt op verschillende manieren uitgesproken. De een gebruikt een tussen - r (Peuterkamp), de ander een tussen - n (Peutenkamp) of  men zegt gewoon Peutekamp.

In de voordracht naar de gemeente heeft de stichting Tremele het voorstel gedaan de nieuwe straat "Peutekamp" te noemen.

We spreken daarbij de wens uit dat de nieuwe ondernemers hun bedrijven (net als de jonge peuten van weleer) mogen zien uitgroeien tot gezonde ondernemingen!
 

 
Ook voor de tweede straatnaam werd Tremele benaderd met het verzoek een historisch verantwoorde naam te zoeken.

De archieven gaven daarbij geen uitsluitsel. Vervolgens heeft Tremele oudere inwoners van Dreumel benaderd met de vraag of zij wisten hoe het terrein bij de voormalige AH-vestiging in de volksmond bekend stond.

Onafhankelijk van elkaar vermeldden deze inwoners dat bedoeld perceel al jarenlang bekend staat als "De Kikvors". Daarbij kwamen ook verhalen los over de lage ligging en de slechte afwatering bij hevige regenval. In de wintermaanden had dit echter weer een voordeel omdat er dan een grote schaatsvlakte ontstond waar driftig van gebruik gemaakt werd. Deze herinneringen gaan terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw.
 
p Op deze locatie aan de Hofhooistraat komt straks de inrit van de nieuwe straat.
 
Een stukje geschiedenis
Het perceel land (nr. 354) was in 1832 eigendom van de gemeente Dreumel. Het was een zogenaamde gemeentepas en deze was van slechte kwaliteit.

In 1851 werd besloten om de rotte stompen te rooien en er bouwland van te maken zodat het verpacht kon worden.

Op het kaartje rechts is de naam van boerderij "De Kikvorst" (nr. 316) geel gemarkeerd. De naam van deze boerderij is al heel erg oud. het land tegenover deze boerderij werd in de volksmond dus ook "De Kikvorst" genoemd.

Betekenis en schrijfwijze
Een mogelijk verklaring is te vinden in het feit dat dit laag gelegen land kikvorsen aantrok.

In het voorstel aan het College deed Tremele het voorstel om de nieuwe straat "De Kikvorsch" te noemen. Maar aangezien men de associatie met Altforst daarbij de groot vond, heeft het College van Burgemeester en Wethouders gekozen voor de schrijfwijze zoals deze op de kaart uit 1832 is gehanteerd.

Vandaar dus de naam: "De Kikvorst".

Meer informatie over het plan is te vinden op: http://www.demargrietenhof.nl/