Direct naar de

 "Veldnamen"


 

Inleiding

Een veldnaam is de eigennaam van bouw- en grasland, zowel van individuele percelen als van complexen van percelen. Ieder plattelands dorp kende ooit honderden akkers, weilanden en andere percelen met elk een specifieke naam,  zoals Bestemoederskamp, Blaasbalg of Honingvlek.

In de loop der eeuwen werden veldnamen aan percelen gegeven om deze van elkaar te onderscheiden. Voor de invoering van het kadaster in 1832 werden deze veldnamen gebruikt om de akkers, weilanden en dergelijke nader aan te duiden bij eigendomsoverdracht.

Naamgeving
De namen die gegeven werden kwamen niet uit de lucht vallen en hadden vaak een directe relatie met het landschap. Sommige geven de hoge of lage ligging aan. Dreumelse voorbeelden hiervan zijn: Hoogvelt, Horst en de Hught. Andere zeggen iets over de bodemgesteldheid. De Peperkoek bijvoorbeeld. Deze naam zegt iets over de kwaliteit van het perceel. Soms verwijzen veldnamen naar de (vroegere) begroeiing van het perceel, bijvoorbeeld de Bieskampen.

Er zijn ook namen die aangeven welke dieren er in het gebied huisden (of huizen), zoals
Uile(n)pas of er werden (of worden) geweid, bijvoorbeeld de Koekampen. Weer andere zijn ontleend aan de vorm van het land, zoals Scherpekampen of aan de grootte van het perceel, bijvoorbeeld Vier Morgen de Zegge. In veldnamen blijft soms ook de naam van de (vroegere) eigenaar of gebruiker bewaard, zoals Vrouw Malsenkamp en Jonker Otto (van Scherpenzeel).

Ook in de afgelopen eeuwen werden in diverse documenten de Dreumelse veldnamen vastgelegd. Dat gebeurde in allerlei transacties, zoals verkoop van een boerderij en verervingen van goederen. Zo heeft Tremele ook onderzoek gedaan in de Registers op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, waarin opgenomen akten uit de periode 1300-1800. Enkele Dreumelse veldnamen uit die periode zijn: Kokesweert (1326), Sandcamp (1418) Lambertswey (1442), Kerckenweert (1664), Pestenweert (1716).

Vele Dreumelnaren, met name de oudere landbouwers, kennen nog de veldnamen van de akkers, weiden en landbouwgronden, die eigendom waren van hun ouders en grootouders.

De namen grijpen terug naar een eeuwenoude traditie waarbij men namen aan landerijen, wegen, paadjes en watergangen gaf. Hun huidige kennis van de nog bestaande veldnamen én ook vooral de ligging van de betreffende percelen is van groot belang voor het lokaliseren van een bepaalde veldnaam.

Veldnamen behoren tot een boeiende categorie van ons immateriële erfgoed. Namen als  Vuildel, Wanmolen of Verlaten Goederen maken je nieuwsgierig en dan wil je meer weten over de geschiedenis van dit stukje wei- of bouwland.

Het gebruik van veldnamen is wat in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer want achter die namen zit vaak een schat aan verhalen verborgen.

Tremele vindt het daarom zo belangrijk om op deze plaats extra aandacht te geven aan de Dreumelse veldnamen. We proberen - waar mogelijk - de veldnamen te verklaren. Dat is op zich een valkuil omdat het niet altijd even duidelijk is of de vertaalslag naar de huidige tijd mogelijk is; vaak zijn woorden verloren gegaan of hebben ze door het streekdialect een andere betekenis dan elders in het land. Ook afleidingen van bepaalde woorden kunnen makkelijk een verkeerde verklaring opleveren.

Hedendaagse straatnaamgeving
 Ook de gemeente West Maas en Waal hecht grote waarde aan het behoud van de historische veldnamen. Zij stelt Tremele in de gelegenheid om bij straatnamen te adviseren over de naamgeving. Zo heeft de gemeente de gegeven adviezen overgenomen bij de straatnaamgeving van: Ekershof, Peutekamp, de Kikvorst en het Pollepad.

Oproep aan Dreumelnaren
Tot nu toe heeft al menig Dreumelnaar zijn kennis en informatie over de veldnamen gedeeld met Tremele. Echter, vele percelen weiland en bouwland, zijn nog niet voorzien van een veldnaam. Reden om hierbij aan u een oproep te doen om medewerking te verlenen bij de verdere invulling en zoektocht naar de nog ontbrekende veldnamen.

Uw medewerking kunt u verlenen door ons te mailen (info@tremele.nl) over uw informatie. Beschikt u ook over documenten, zoals eigendomsbewijzen, waarin de informatie is opgenomen? Zo ja, dan zijn wij gaarne bereid de documenten voor u te scannen.

 

   

Tremele beschikt thans over een overzicht van enkele honderden veldnamen. U vindt dat overzicht hieronder. Die veldnamen werden verkregen door informatie van Dreumelse inwoners en door het raadplegen van externe bronnen, zoals: -      

 
   
  • www.kwartiervannijmegen.nl
  • Kadasterkaarten;
  • Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het kwartier van Nijmegen;
  • Boek “Veldnamen in Nederland” door M. Schönfeld;
  • Proefschrift “De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal” door L.J. Pons;
  • Boek "Veldnamen” door Ch. Edelman en A.W. Edelman-Vlam;
  • Regionaal Archief Rivierenland;
  • Regionaal Archief Nijmegen;
  • Koninklijke Bibliotheek.
 
Als uitgangspunt dient de "Perceelsnamenkaart Dorpspolder Dreumel", Meertensinstituut, Amsterdam.  
   

 
   
 

A

 
     
Aalskampen Van Doornik Akkertje van Jan Merkx afkomstig
Aarde Achteruitsche Gemeente Alphense Kamp (Broely)
Aardenburger Adam de Vries Alphense Kamp (Lageveld)
Aardevossen Aelschberg, de Alphense Sluis
Acht half Hond, de Akker Alphensche Uitvliet onder Dreumel
Acht Hont, de

Akker aan de Laak

Ambtswaard
Achterste Griend Akker bij den Dwarsakker Anna Bor
Achterste Kampje Akker in het Hoogbroek  
Achterste Spaan Papesteeg Akker Jan Baars    
Achterste Konker Akker op de Lage Rooi, de  
Achterste Smitskamp Akkers van Van Kraaij   
Adam de Vries Akkers                         
Achterste van de oude kooi bij Akkers van Marcelis  
     
 

B

 
Baeckakker, die Beste Moederskamp Broecke, den
Bagijnen-raemen Besten Akker, den Broely, den
Balverenseche weert Beter als niks Brouwerij, de
Bandweerde Bieskampen, de Brunt, den
Barbara’s gemeente Binnenkamp, de                    Buitengoed bij de Vluchtheuvel
Baron van Scherpenzeel Blaasbalg Buitenkamp, de
Barre Zegge Blaasbalk Buitenwaarden, de
Batenburgs Kampje Blaffert, den Bulheuvel, lange
Beemden, de Blok, het Bulheuvels
Beemden-Bemmers Blokjes Burenschen Weert
Beemster Blokken Buurkamp
Bekkersweide Boegenkamp, de Buurskampen
Bemerd, de Boezendkamp  
Benedenste Akker, de Bogerswaard  
Berg Boekendkamp  
Bergse Kamp Boonakkers  
Bergskooike aan de Mosterdwal Borssens, Anna  
Bergsche Wal Boschje, het  
Bergse Pas  Bouwing, de  
Besjeskamp Bovenste Akker, de  
Beste(n) akker, de Brandsakker  
     
 

C

 
Campagne Chog, de Christiaantje
     
 

D

 
Dalen, de Dorpspas, de Dries 
Dampkampje Dreumelsche Overlaat Duikers, de
Dierenswaardje Drie Morgen Dwarsakker, de(n)
Doorbraak, den Drie Zeseneenhalf hont Dwarskamp
Dorpspas aan den Oude Maasdijk Drie Zeseneenhalf honden Geurt de  
  Kuijper  
     
 

E

 
Echteldse kamp E(e)genskampje Elzenpas aan de Drie Bruggen
Eendenkooi Ekershof Elzenpas van de Vree
Eendenkooi aan de Bering Elfhont, de Elzenpas van Wychen
Eendenkooi (aan) de Meerkooi Elfhontse Blokkers Engelenburg                 
Eendenkooi Hoogbroek Elfhont Van Kampen, Veerstraat Engelenburg, de
Eendenkooi aan het Hoogbroek Elf Hont, de Eyerweert
Eendenkooi in het Lage Veld Elzenpas  
     
 

F

 
Fokkewaard Franse kamp Frutekamp bij de kooi van het Fonds
Fooierskamp  Frans kamp(je)  
Frans de Haas Freykens

 

     
 

G

 
Gabriël Geurt de Kuijper  Griend
Gabriëlpas Gevenmorgen Griffelen
Ganskampe Glazemakers Grote Kwartel, de of Heimeden
Ganze(n)kamp   Gildkamp Groot Hoge Veld, het
Ganze(n)wei  Goede Hoop Groote Maat, de
Garst(en)waard Greppelkamp Grote Kamp
Gat Griend, achterste Grote maten
Geer Gemeentje bij Schonenberg Grote Ruwaard (Ruivert)
Geerkes  Gement, het Grote(n) Waard
Geldschijter Gementjes

Guldheuvel, de

Gemeentepas Geurt Beijer Guldheuvels                  
     
 

H

 
Halve morgen, de Hoef Hoogbroek
Heeren van Isendorns weert Hoekjes, de Hoogdries, den
Hakkert, Elfhont de Hoenderland Hooge Kamp, de
Hakkert , Zevenhont de Hoendernest Hooge schaar/ hoogschoor
Heel, de Hoeven, de Hoogen Rooi
Heibed, het Hoffway, die nederste Hoogenkamp, de
Heilken Hol Hofhooi, de Hoogvelt, het
Heimertskamp Hoge Broek, het Hooikamp
Hek, het Hoge Rooij de Horsik
Hekworp/Hoekworp van G. Hol Hoge Schaar Horsje
Hel, de Hogekamp   Horst
Hellen, de Holle Geurt Horzakken
Hemertskampje Hollewaard Horzik
Hemertse Camp Holle Kampen Horzikken
Hengemaet, de Hongerkamp Hout, ‘t
Hermanskamp Holle Waard Hul
Hesselaar, de Honingvlek Hugt, de
Heutskamp Hont Hutskamp, de
Heyligen Geest Hoof(d)akker, den  
     
 

I

 
Ida Bilkens In de Akkers In het kleine blok bij Hent Kooimans
IJzendoorn    
     
 

J

 
Jacob Sassenkamp de 4½ hont Jan Waalskamp Jan Teuniskampje
Jan Daanenkamp Jan Peters Jan van Levenskamp
Jan de Pijper Jan Peterskamp Jonker Bronckhorst
Jan de Schooier Jan Theeuwenkamp Jonker Otto
Jan Teuniskampje Jan Timmerakkers  
     
 

K

 
Kalf  Ketelworp, de Kooi
Kalfslagerskamp (Bering) Kijfkamp Kooi tussen Ot v.d. Pol en 16 hont
Kalfslagerskamp a/d Papesteeg Kijfland Kooi van Van de Pol
Kalverkamp Kijfweertjen Kooidam, de
Kamerkens Kikvors, de Kooiland
Kamp Klaverwei Koopsmanskamp
Kamp op het Hoogbroek Klein Hoogveld Kop, de
Kamp van het Fonds Klein Kampje Kort Kampje
Kamp van Simons  Klein Mannekes Kamp Kosterskamp 
Kampje op de Hoogen Rooi Kleine Blok, het Kostersweide
Kampje van de oude kooi Kleine Quartel Kostverloren
Kampje, het Klepperheide Kras Krom
Kampke aan de Nieuwstraat Knittel van den Berg Krim, de  
Kanaal  Koekampen Kristiaantje
Katewaard Koetskamp  Kruiskamp
Kattegat, het Koeweert Kruiskampsche Wallen
Kattenwaard Koeweyde, die oude Krullenwaard
Kerckenweert, den Kokesweert Krulleweide
Kerkenkamp, de groote Kokkewerd Kuldel, de
Kerkmeesterskampje Kolderskamp Kustersweyde
Kesselskamp  Konker  Kwaad Kampje
    Kwartel
     
 

L

 
Laagbroek, het Lage Wallen, de Langemaat
Laag Holle Waard Lage Zijvond Land van Van Wijgerden, het
Laag Kampke Lange Wallen Lange Wallen - Ruwaard
Laagbroek naast Alphen Lange wei Lange Trekes
Laagte, de Langemaat Lange wal
Laagveldsche Wallen Langemaat, de Langlandt, dat
Laak, de Langencamp, den Lègh Broek
Lage Plaat Langenkamp Leigraaf, Drie morgen over de
Lage Rooij, de Lambertswey, die Lijstwittenkamp
Lage Rooij Lamerde bosje Lillo, ‘t
Lage Veld, het Lammerdalen Lorren, de
Lagenwaard Lammerdalen van Story Louwkes Pas
     
 

M

 
Maasheuvel, de Meerkooi, de Moespas
Maaskamp Megense kamp Molenkampen
Maat, de groote Meijlkehoffe Leigraaf Molenpas
Machine, de Melkweg Moordhuizen
Margaritha Kamp, de Meydijck Morgen
Margriet Meylschenkamp Mosterdwal
Meerheuvel Middelgeer Munnikenland
     
 

N

 
Nederbroeck Nieuwstraten, de Nijenboer, de
Neeltjes Kampje in de Lage Rooij Nieuwe Wal Nollekenskamp
Negen Morgen, de Nieuwe Weteringse Wal Nonnenhorst, de
Negentien Hont, de    
     
 

O

 
Oostelaken Ossenberg Oude kooi 
Oostlage(n), de Ottekampen Oude Kooi in het Hoogbroek

Op de Beemster a/d Lagen weg

Otter Oude kooi, de  (weiland)
Ossekamp Ot van de Pol, de groote Oude Koos (kaas) kampje
Ossenweert Otto, Jonker Oude Weteringse Wal
Ossekooi Oude Dijk, de   
     
 

P

 
Paardewei Pas bij het Schutlaken Plaat aan de Rooij
Paddemoes, de Pas bij Van Kruijsbergen Plaat, de
Padmos Pas bij Van Woezik Platenmaker
Paddenakker Pas, de Platten Akker, de
Paddepoel Pasje Aardenburger Bieskamp Poeierakker
Panakker, de Pasje, Nieuwstraat (drie bruggen) Polderwaardje
Papekamp  Pastoorskamp Pol, de
Pas Pastoorskooi Predikant 
Pas aan de Maasdijk Pastoor de Ruijter Prink
Pas aan de Nieuwe Straat Peutekamp Prinsche Wal
Pas aan de voorste Nieuwe Straat Peperkoek Prinsenwaarden, de
Pas bij de Herke Holle                   Peperkoeken  
Pas bij de Vijf Morgen van Vrunte Perck, den  
Pas bij den IJzendoorn Pestenweert, den  
     
 

R

 
Raam Rietpol Rolderskamp
Rade Rijk, het Roskam, de
Rib, de Rijskamp Roversboevencamp
Rietbout Rijswaard Ruivert, de
Rietkant Robbekampen Ruwaard, de
     
 

S

 
Sande, die Sint Bastaardpol Spijkweg, de
Sandtcamp Sint Janskampen Sprootskampen
Sayweertgen, het Sleep, de (bouwland) Staartwaard
Schepenakker Sluiskamp Staetkamer, die
Scherpekampen Sluiswaard, de Start, den
Scherpheuvel Smalmorgen voor Betjes Steenkempken
Schipperakker Smisvoskampje Steenlands bouwing
Schipperen akkers op ‘t Hoogveld Smitskampen Steenschenkamp
Schoonhovens Pas Spaan  Steltkamp
Schram Spaanse kamp Stinkend(e) Kampen
Schutlaken Speelman Stompewaard
Sebastopol Spekkerskamp Struikerskampje
Sint Antoniuskamp   Symensakker
     
 

T

 
Taaien aard Tien Hont, de Trunte Arts
Theeuwen tot Ooijen Tien hont van Van Woezik Twee morgen
Tiels kampke  Trijkens  
     
 

U

 
Uilenkamp                 Uiterwaard bij de Alphensche Sluis Uiterwaardsch weiland bij den
Uilepas  Uiterwaarden vijf morgen Doorbraak
    Uiterwaardsche weiland
     
 

V

 
Van Bruggenskamp Vier hont achter het Hoendernest Voornsche Dam, den
Van Galens pas

Viermorgen de Blokkers

Voorste Griend
Van Oordenskampje Heersteeg Vier Morgen de Zegge, de Voorste Spaan Bering
Veertien hont  Vijff Mergen Voorste  oude kooi bij Van Doornik
Veerwaard(en) Vijf Morgen de Vrunten Voorste Waard of Sluiswaard
Veld Margriet Vijfkamp Vooruitsche Gemeente
Veld, het Groot Hoge Vijftien Voren, den
Veld, Lage Vinkenkamp, de Vorensche Dam
Veluwe  Violen, de drie Vrouw Koopmans
Venus                         Vlakkert                      Vrouw Malsen(s)kamp
Vergert/Velgert Vleesgavel Vrouw Vogelskamp
Verlaat, het Vleeshaven Vrouwke de Rooij
Verlaten Goederen Voellen Vrundel
Verploege Kampke Vogelkamp Vrunten, de                      
Veulenweert Volenkamp Vrute kamp
Victor                  Volénweert, den hogen Vuildel
     
 

W

 
Waalskamp Wamelse Watermolen, de Westerkloeken
Waarden, de Warme Waardje Wilgenboschje
Waardje Van Gruijthuizen Weerde Wilgenboschje bij de Engelenburg
Waardje, het Weikamp Wilgenboschje buitendijks
Wal, Nieuwe Weiland bij den doorbraak Wikkeskamp
Walletjes de Weiland om de Kooi Wikskes kamp
Wanmolen Weiland op den Ruwaard Wilgenhout
Wanmolenkampen Weiland van Hendrik Willemse Witsblok, Anna
Wannekamp                     Weiland sectie E Wit-Hekken
Wannemaker Westenbergkampje  
     
 

Z

 
Zakmaten Zeggen, de Zevenjaarskampje, het
Zakmaar van Otto Claassen Zestien Hont Zeven Morgen
Zand, het  Zestien Hont in de 9 morgen Zeven Morgen de Vrunten
Zandkamp

De 16 hont van de 9 morgen

Zevenmorgen in de Hogen- en
Zandkampje, het Nieuwstraat Lagenweg
Zegenkamp Zestienhontskamp Zevend, de Lage
Zegge Zeven hont Den Akker