Ahaus ... Nahuys ... Nahuijs

 redactie: Jodi van der Giesen

reacties/opmerkingen:karibuni@tele2.nl

nr.

60


 

De website van Tremele heeft een mooie zoekfunctie die je kunt gebruiken, als je al iets wilt zoeken, om binnen de gehele website te speuren naar gegevens. Een uitstekend hulpmiddel.

Het spreekt vanzelf dat niet iedere willekeurige zoekopdracht op de website een positieve uitkomst zal tonen. Dat bleek het toch enigszins verbazing opwekkende geval toen al jaren geleden gezocht werd naar de zoekterm ‘Nahuijs’. Onverbiddelijk bleek deze zoekopdracht Geen resultaten op te leveren, bij ‘Nahuys’, noch ‘Nahuijs’. 

Toegegeven …

 

… IJda Johanna Nahuijs is en was geen rasechte Dreumelnaarster, als je althans die kwalificatie uitsluitend kunt toebedelen aan personen die in Dreumel zijn geboren. Want dat werd ze niet. Ze werd te Ophemert geboren, op 8 maart 1867:

 

 

Als dochter van Pieter Huibert Nahuijs en Johanna van Dijk.

En is het vervolgens voor niet in Dreumel geborenen voor altijd onmogelijk om ooit nog een rasechte Dreumelnaar te worden, hoe lang je er ook nog zou gaan en blijven wonen, of welke invloed je ook ooit zou hebben of gehad hebt op de Dreumelse geschiedenis.

 

Als een meisje werd geboren in Ophemert en je wilde met haar trouwen, dan was het een tot nog erg lang daarna ook nog een opgeld doende traditie om dat in haar geboorteplaats te laten plaats vinden. Zo ook IJda Johanna Nahuijs en Johannes Josephus Numans:

 

   

De blik op deze trouwakte is vooral gericht op hetgeen vooraf gaat aan de naam van IJda Johanna Nahuijs, namelijk … jonkvrouw.

Deze kwalificatie veroorzaakte de aanvankelijke zoekopdracht lang geleden op de Tremele website. Weliswaar was ze geen Dreumelse, maar is daarna samen met haar man naar Dreumel verhuisd en hebben ze samen vreugde en leed gedeeld te midden van alle andere Dreumelnaren en kommernissen. Niet voor geheel niets wordt er wèl het een en ander op de Tremele Website vermeld over de familie Numans. Immers …

 

(Bron afbeelding: Tremele)

… de familie Numans bekleedde gedurende lange tijd belangrijke functies binnen de Dreumelse gelederen. Niet in het minst de man van jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs, Johannes Josephus Numans. Hij was wel een echte Dreumelnaar en werd alhier, als zoon van Antonie Numans en Willemina Krouwel, geboren op 21 januari 1863.

Als raadslid bekleedde hij een belangrijke functie binnen de gemeente en was zichtbaar zowel getuige en slachtoffer van onderandere de watersnood in 1926:

 

 

 

Voor bewezen diensten als raadslid ontvangt deze Dreumelnaar een Koninklijke Onderscheiding en wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast verwerft hij ook nog de watersnood-medaille.

Met aan zijn zijde niemand minder dan jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs, uiteraard opgenomen in de presentatie over het N.H. Kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel, zoals in de vorige Ouwe Koeien (No.58) aangekondigd:

 

 

In deze interactieve presentatie wordt tevens kort verklaard waar deze adellijke titel zijn oorsprong vond. Een jaartje of 180 geleden werden heel verre voorvaderen van IJda Johanna ingelijfd in de Nederlandse Adel op grond van vermeende afstamming van de familie Horstmar, later Horstmar-Ahaus. Dit is het familiewapen van deze Duitse adellijke familie:

 
 

Alhoewel er slechts met enige terughoudendheid aan gerefereerd kan worden, geeft de nu op Wikipedia (nog in bewerking zijnde) vermeldde gegevens over de stamreeks van deze familie toch goed aan hoe de achternaam van aanvankelijk alleen Horstmar in de periode van 1326 naar 1678- langzaam veranderd in eerst Horstmar-Ahaus, daarna in ‘Herr von denAhus (Nahus)” naar “Herr von Nahuys”. De achternaam ‘van Nahuys’ krijgt langzaam maar onverbiddelijk gestalte.

 

 

 
Horstmar was en is trouwens een nog steeds bestaande gemeente in Duitsland, met een zeer imposant slot Schwanbell dat tussen 1872 en 1875 werd gebouwd:
 

(Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Schwansbell_(L%C3%BCnen )

Net als in Ahaus, waar ook een prachtig kasteel Ahaus staat. Het oorspronkelijke gebouw kwam in 1718 tot stand, werd in de tweede wereldoorlog geheel verwoest, maar weer compleet gerestaureerd:

 

(Bron: http://www.muensterland-tourismus.de/13076/schloss-ahaus )

Ook Ottenstein, voorkomend in de bovenstaande stamreeks, was en is een plaats in de gemeente Anhaus in Duitsland. Daar staat nog steeds kasteel Ottenstein, waar tussen 1660 en 1680 de laatste aanpassingen aan werden verricht.

 

(Bron: http://www.sagen.at/fotos/showphoto.php/photo/3271/size/big/cat/ )

Het zou te ver gaan om uit te zoeken of de hele verre voorvaderen met –moederen van IJda Johanna Nahuijs ook daadwerkelijk en wellicht wel langdurig in deze kastelen gewoond en geleefd hebben.

Dus verder met het indruk- en ontzagwekkende relaas over de tot standkoming van de adellijke familie (Ahaus) Nahuys of Nahuijs:

 

(Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahaus#/ media/File:Ahaus_in_BOR.svg )

‘De stamreeks begint met Christoffel Hendricksen van Nahuys (Ahaus) die in 1618 soldaat in dit garnizoen was te Emmerik en tussen 1636 en 1638 overleed. Zijn zoon Pieter van Nahuys (1622-1678) werd secretaris, schepen en president-schepen van Oirschot. Enkele nazaten werden vanaf het KB van 27 maart 1835 tot 1886 ingelijfd in de Nederlandse adel op grond van vermeende afstamming van de familie Horstmar-Ahaus’.

Daar waar op Tremele al uitgebreid wordt en werd stil gestaan bij adellijke families die lang nauwe banden hadden met Dreumel, ontbreekt verdere –zelfs enige- informatie over deze adellijke dame IJda Johanna Nahuijs  vooralsnog geheel op de Tremele website.

Deze inhaalslag zou dit Ouwe Koeien artikel voorgoed kunnen lenigen.

Op onderstaande afbeelding, die u aan kunt klikken (klik óp de afbeelding zelf) om een veel grotere weergave te verkrijgen …

 

(klik op bovenstaand plaatje voor een grotere weergave)

 

…  wordt het een en ander, en daar waar mogelijk heel wat meer, geopenbaard over de genealogie voorafgaand aan de geboorte en verder leven van IJda Johanna Nahuijs en Johannes Josephus Numans. Natuurlijk allemaal bijeen gebracht uit al reeds lang openbare internetbronnen. Maar op deze eigen wijze verzamelt en samen gevoegd.

Een ongekende stortvloed van data en gegevens staat op internet ter beschikking, als je daar zoekt op de familienaam Nahuys of Nahuijs. Of op de namen van degenen waar ze mee trouwden. Wie heeft ooit kunnen vermoeden dat een aantal Nahuijsen zich vèr buiten de Dreumelse, zelfs Nederlandse, gemeente- en  staatsgrenzen begaven om hun vak uit te oefenen.

Beide hoofdpersonen in dit Ouwe Koeien artikel worden in de Rode cirkel aan gegeven.

Voor de goede orde mag - en misschien wel moet - niet onvermeld blijven dat niet ieder willekeurig afbeeldingen-weergave-programma deze specifieke afbeelding even duidelijk laat zien. In tegenstelling tot veel andere normalere bestand-extensies van afbeeldingen, zoals *.BMP, *.JP(E)G, *.GIF, *.JPE en nog zoveel meer, heeft deze afbeelding een *.PNG-extensie.

U kunt deze afbeelding voor de beste resolutie het best openen met Microsoft Office Picture Manager.

 

 

 

Van Horstmar, via Ahaus en Ottenstein en van Nahuys en IJda Johanna Nahuijs … naar Dreumel.