Ouwe koeien is dood …… Lang leve Old Cows

 redactie: Jodi van der Giesen

reacties/opmerkingen:karibuni@tele2.nl

nr.

61


 

Stilstaan, en alleen al het mogelijk zelfs wel misplaatste gevoel hebben dat te doen, is niet vooruitgaan. Dat is voor bedrijven een slechte hoedanigheid, want chronische stagnatie veroorzaakt minder inkomsten, ontevreden en weglopende klanten, motivatieverlies, gebrek aan innovatieve ideeën en zo zijn er nog wel meer negatieve oorzaken met vaak dito gevolgen. Een draaikolk, waar je slechts met moeite uitkomt en als die lang genoeg voortduurt, wordt het steeds moeizamer om er een afdoende oplossing voor te vinden. Voor grote bedrijven een hele klus om het hoofd dan toch weer boven water te krijgen en vervolgens ook te houden.

Maar voor een simpele Ouwe koeien-schrijver blijkt dat – achteraf beoordeeld ‒ best wel mee te vallen. En stel je jezelf de retorische vraag … waarom al niet veel eerder? Oók achteraf!

Soms, en dat blijkt ook in dit geval weer, zijn slechts kleine, eenmaal genomen, besluiten en veranderingen al genoeg om een nieuwe en sterke impuls te genereren, zodat je weer enthousiast en gemotiveerd heel veel verder kunt gaan.

Opvallend en eigenlijk wel verhelderend hoeveel bijna-antoniemen dan ineens opduiken. Beperkingen veranderen ineens weer in mogelijkheden. Gespannen wordt weer ontspannen. Opwinding maakt plaats voor kalmte. Moeilijk wordt weer makkelijk(er). Behoudend … vooruitstrevend. Teveel onmogelijkheden blijken toch eigenlijk plenty mogelijkheden. Gewèldig vervangt matig.

Per dit uiterst korte artikeltje wil ik u graag melden dat de laatste op Tremele verschenen Ouwe koeien (februari 2016, no. 60) tevens de laatste was, die nog op Tremele gepubliceerd werd.

Waarvoor erg veel dank, Tremele!

 

De nooit aflatende gedrevenheid om pakkende en vooral meeslepende en verhelderende verhalen te blijven schrijven, is echter nóóit weg geweest. Tientallen liggen er al in de koelkast te wachten op het meest opportune moment.

Alleen zullen ze in het vervolg verschijnen op: www.oldcows.com .

 

Deze spiksplinternieuwe site is nog heel even ‘under construction’. Maar aarzelt niet om af en toe, of zelfs geregeld, te checken. Ik verzeker u dat de site deze maand online zal verschijnen.

Nog heel even ‘under construction’, maar dat is zeer binnenkort en blijvend ‘above construction’.

 

 

Voor opmerkingen, aanvullingen, correcties, uitingen van waardering of zelfs het tegenovergestelde, en voor informatie over uw, zelfs verre, voorouders, kunt u als vanouds altijd terecht bij:

Jodi van der Giesen: karibuni@tele2.nl

 

 

Naschrift redactie

 
In de afgelopen jaren heeft Jodi elke maand een aflevering voor zijn eigen rubriek "Ouwe koeien" geschreven. Deze rubriek is gebaseerd op allerlei wetenswaardigheden, verschrijvingen en ambtelijke dwalingen die Jodi tijdens het verzamelen van doop-, trouw- en begraafdocumenten tegenkwam. Deze berg aan informatie heeft hij ook aan Tremele beschikbaar gesteld en daar zijn we hem zeer erkentelijk voor.
 
Daarnaast heeft hij een prachtige presentatie samengesteld over de personen die begraven liggen op de begraafplaats van de N. H. Kerk. Deze presentatie is de moeite van het bekijken meer dan waard!
 
Jodi heeft nu de keuze gemaakt om zijn rubriek op een eigen website voort te zetten. Wij respecteren deze beslissing en wensen hem daarbij heel veel succes toe!
 

Jodi vanaf deze plaats heel erg bedankt voor je bijdragen en we wensen je alle goeds toe!