Voorwerp 20


Dit is een gemakkelijk te raden voorwerp.
We zijn echter meer geinteresseerd waarbij en door wie dit voorwerp gebruikt werd.
Vertel ons uw verhalen!
 
Wie weet wat dit voor een voorwerp is?
Waar wordt/werd het voor gebruikt?
Alle informatie, documentatie, verhalen of foto's zijn welkom!
Stuur ons uw reactie! Bij voorbaat hartelijk dank!
 
 
 

Reacties

Antoon de Keijzer: Volgens mij is dit een "korenzigt"(korenzeis) om het koren onder aan de stoppen af te slaan bij het oogsten van het koren.

Martien Hol geeft aan dat dit een handzeis is en geen zicht.

Ook Johan Sas bevestigt dat dit een handzeis is.