Oude munten


Hofhooistraat
voor achter
   
Duit Hollandia, gevonden bij pand Hofhooistraat 2B (ca. 1980)
 
Voorzijde:
leeuw met mercuriusstaf, omgeven door hekwerk
randschrift: SP.NOS.IN.DEO (
 
Achterzijde:
HOL LAN DIA
omgeven door lauwerkrans
jaartal: onleesbaar (ca. 1750?)
 
Wie kan ons meer informatie verschaffen?
 

 

Oude Maasdijk

Duit Gelria, gevonden bij pand Oude Maasdijk 1
 
Voorzijde:
twee leeuwen met kroon
randschrift: SP.NOS.IN.DEO (
 
Achterzijde:
muntmeesterteken: ster
D: duit
GEL RIA jaartal: circa 1750
 

 
Waaldijk

Langs de Waaldijk werden enkele munten gevonden, nl.

DUIT HOLLANDIA 1776: Gewicht: 3,84 gram. (koper); Voorzijde: Hollandse leeuw met vrijheids­hoed op speer in een tuin met gesloten omheining. Keerzijde: HOLLANDlA, roosje en jaartal tussen twee punten.

 DUIT  GELRIA 1765: Gewicht: 3,84 gram. (koper); Voorzijde: Wapen van Gelderland met kroon. IN.DEO.EST.SPES.NOSTRA. Keerzijde: D.GELRlAE en jaartal binnen een weelderige versiering.(Rococo­ stijl); Muntmeesterteken: Boom. DUIT EL ORATE VIGILATE (koper); Jaartal: onbekend.

Bron: De Maas en Waler, jg, 1, nr. 1, september 1983, blz. 37 - 38

 

In 2007 werd er een Duit Hollandia uit 1753 gevonden in de tuin van Oude Maasdijk 1.

 

Op de rand het opschrift:

IN. DEO SP. NOS (SPES NOSTRA)

(op God hebben wij onze hoop gevestigd)

 

   

   
voor achter
   
Halve Groningse stuiver van 3 plakken, gevonden bij pand Hofhooistraat 2B (ca. 1975)
 
Voorzijde:
kruis met tussen de armen vier lelies
randschrift: SIT NO ( M ) ( EN ) D ( O ) (MI ) (N ) ( I ) BE ( N ) (E ) ( D ) ( IC ) ( T ) ( VM ). (De naam des Heren zij gezegend)
 
Achterzijde:
dubbele adelaar met stadswapen;
randschrift: MONETA NOVA GRONINGENSIS
muntmeesterteken: ster
jaartal: tussen 1583 en 1588
 
Wie kan ons meer informatie verschaffen?