Interessante vondsten bij Irenestraat 8


Enige jaren geleden besloot de huidige eigenaar van Irenestraat 8, Peter Romijn, een aantal garageboxen af te breken en zijn tuin opnieuw in te richten. De hele boel werd met een kraan flink omgewoeld.

Omdat  er ook een zwembad aangelegd zou worden werd er dus behoorlijk diep gegraven. Al dit graafwerk leverde een tweetal bijzondere vondsten op.

Tremele ging op onderzoek uit en kwam - dankzij de hulp van een archeoloog - tot interessante resultaten


   

De aardewerk pot  (zonder bodem) kwam zoals gezegd bij de aanleg van een zwembad naar boven. De pot lag op ca. 1,5 meter diepte. 

Op dezelfde diepte werd een eindje verderop nog iets interessants aangetroffen. Op ca. 3 - 5 meter van en parallel aan het huis kwam een stukje bestrating te voorschijn van ca. 1,5 tot 2 meter breed. De steentjes waren nog kleiner dan IJsselformaat en waren van een zeer zachte substantie.

In huis had Peter Romijn bij de verbouwing ook al iets bijzonders aangetroffen. Het huidige pand is nl. na de watersnood van 1926 gebouwd op de fundamenten van zijn voorganger. De fundatie bestaat uit gestapelde stenen.

   

 

Jan van Hoften, arbeider uit Dreumel, bewoonde "De Kikvorst" in 1832

 

Maar terug naar de aardewerk pot en het stukje bestrating. Was deze aardewerk pot eigendom van Jan van Hoften die er in 1832 woonde? Heeft hij de pot - toen deze kapot is gegaan, weggegooid? Dat zullen we natuurlijk nooit weten.  Maar dankzij de hulp van een archeoloog zijn we toch het een en ander te weten gekomen.

 
Roompot
 
De pot is een tuit- of roompot uit de 2e helft 18e/begin 19e eeuw. (1750 - 1825) Ze bestaat uit roodbakkende klei. De binnenzijde was geheel bedekt met loodglazuur om de pot vloeistofdicht te krijgen.
 
De buitenkant is slechts bovenin met loodglazuur en een ringeloorversiering bedekt.
 
Gebruik
De pot werd in het huishouden gebruikt. Ze was enige tijd met melk gevuld. Bovenop de melk vormde zich een dikke laag room. De melk kon vervolgens voorzichtig uitgeschonken worden en de room bleef dan achter in de pot.
 

 
Bestrating
 

Echt uitsluitsel is er helaas niet te geven. Het feit dat de bestrating even diep of mogelijk nog dieper ligt dan de fundering van de boerderij, geeft de volgende mogelijkheden:

 
1. Het zeer kleine formaat baksteenachtig materiaal (en ook nog zacht) kan een onderlaag van een fundering (egalisatielaag) zijn. Dit kan een schuur naast de boerderij zijn of een voorganger van de huidige boerderij.
 
2. Wat, gezien de diepte en omvang, waarschijnlijker lijkt is dat het om een egalisatielaag of het het onderste deel van een keldervloer gaat in een voormalig pand.
 
3. De derde mogelijkheid is dat het een om een egalisatielaag onder of onderste deel van een vloer van een rechthoekige beerkelder handelt.
 
Jammer is in dit geval dat een archeoloog niet de gelegenheid heeft gehad om ter plaatse de situatie te bekijken. Aan de hand van bijv. de opbouw van de aardlagen of fosfaatophoping in een beerkelder is het mogelijk om veel nauwkeurigere conclusies te trekken.
 
Onder de mensen bestaat het hardnekkige geloof dat archeologische vondsten vertragend werken op bijv. de bouw van een huis of de aanleg van een weg. Dat is natuurlijk onzin. Mocht u dus ooit nog eens in een dergelijke situatie verkeren dan adviseren wij u niet te aarzelen en deskundigen in te schakelen.

 

 

 
bovenaanzicht onderaanzicht