De postbode


De ontwikkeling van de PTT - dienst in Dreumel

 

01-08-1851: Vestiging van een bestelhuis.

 

01-01-1863: Vestiging van een hulppostkantoor.

 

26-11-1902: Vestiging van een rijkstelefoonkantoor (na 05-10-1905 hulptelegraafkantoor), aangesloten op het controlekantoor Oss.

 

09-02-1903: Vanaf deze datum is 's-Hertogenbosch aangewezen als controlekantoor voor het hulptelegraafkantoor in plaats van Oss

 

05-10-1905: Na deze datum wordt het rijkstelefoonkantoor 'hulp-telegraafkantoor' genoemd. Het rijkstelefoonkantoor was er ten behoeve van de telegraafdienst voor het telefonisch doorgeven van telegrammen. Een dergelijk kantoor werd rijkstelefoonkantoor genoemd, terwijl er van openbaar telefoonverkeer nog geen sprake was.

 

01-12-1908:

Vestiging van een hulptelefoonkantoor, in aansluiting op Druten, dat tevens optreedt als controlekantoor voor het hulp-telegraafkantoor.

 

01-11-1924: Vanaf deze datum ressorteert het hulppost-, -telegraaf- en -telefoonkantoor voor de postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Zaltbommel.

 

16-08-1950: Overbrenging van de aansluitingen van het net Heerewaarden naar de telefooncentrale te Dreumel.

 

31-05-1969:

 

00.00 uur: Wijziging van de 3-cijferige abonneenummers van het net Dreumel (08877, woonplaatsen Dreumel en Heerewaarden) in 4-cijferige door voor de bestaande nummers het cijfer 1 te plaatsen.

 

01-10-1974: De bestelkring Dreumel - thans gelegen in het uitgangen- gebied 's-Hertogenbosch - worden overgebracht naar het uitgangengebied Nijmegen. Het hulppostkantoor met bestelling gaat van het ressort van het postkantoor Zaltbommel naar het ressort van het postkantoor Wijchen.

Voor de telegraafdienst blijft het telegraaf-telefoon- centrum Rotterdam aangewezen als overgangskantoor. Voor de telefoondienst blijft het telefoondistrict Arnhem optreden als kantoor van beheer.

 

13-04-1994:

Oplevering van het gerevitaliseerde postagentschap.

 

 

Rooijsestraat: In 1906 werd "huize Annette" gebouwd. Het huis werd bewoond door secretaris J. van den Heuij en zijn familie. In 1918 ging het pand over naar de familie Akkermans en daarna kwam het bij de familie van Welie terecht. Nu woont er voormalig burgemeester A. Maas met zijn echtgenote.

In de deuropening staat mevrouw van den Heuij met haar dochtertje.

Tot in de jaren zeventig was hier achter het linkerraam het postkantoor gevestigd.

(Bron: Dreumel in oude ansichten, deel 2, nr. 6 - Herman van Leeuwen)

 

Bestelhuis-houders
   

In 1850 verscheen er een “Wet op de vaststelling van het briefport en tot regeling der brievenposterij”. De postwet schreef voor dat er in iedere gemeente een postvestiging moest komen.

Een bestelhuis is een eenvoudig kantoor waar het publiek alleen terecht kon voor het aanbieden en afhalen van brieven. Deze bestelhuizen werden geopend in plaatsen waar de geschatte opbrengst gering was.

De bestelhuis-houder was degene die verantwoordelijk was voor het bestelhuis.

 

vanaf 1/8/1851: I.N. Martens (postbode te Dreumel)
   
Distributeur  

 

... - 9/12/1841: J. van Hussen (eervol ontslag)
9/12/1841 - 1848 - 1849 -   : Lamert van Wichen

 

Brievengaarder

Distributiekantoren werden door verhoogde omzet soms omgezet in een hulpkantoor, wat een uitbreiding van het dienstenpakket met zich meebracht. Hulpkantoren stonden onder leiding van een brievengaarder. Ook een brievengaarder had er een andere betrekking bij, je kon van het salaris niet leven.

 

In 1874:  F. van Welie