Nazaten van Josefus Driessen op zoek naar hun roots

Bea van Leur en Jos van Koolwijk


 
Dreumel, 4 juni 2016 - Een warme zaterdagmiddag in juni: mensen doen hun boodschappen of genieten weer eens van een heerlijke zomerse dag.

In Bjoetiek Zwaan is het redelijk rustig totdat er een groep mensen binnenwandelt en Jeannette haar Engelse taaltalenten moet aanspreken. Amber Driessen, haar assistente, verschiet van kleur als ze hoort dat deze mensen nazaten zijn van een zekere Josefus Driessen (1906 - 1959), afkomstig uit Dreumel. Zou het familie zijn? De groep Amerikanen zijn op vakantie in Nederland en zijn, onder leiding van hun moeder Elisabeth, op zoek naar hun roots.

 
Jeannette nodigt het gezelschap uit om plaats te nemen, vraagt nogmaals naar hun bedoelingen en besluit een aantal "Driessens" te bellen. Dat levert niet het gewenste resultaat op en daarom wordt de hulp ingeroepen van Stichting Tremele. 
 

L-R: Shelby, Bea (Tremele), John, Jos (Tremele), Shannon, Chris, Elisabeth (dochter van Josephus Driessen) en Diane.
(foto: Jeannette van Beem)

 
Als wij arriveren, wordt het verhaal nogmaals verteld, worden er over en weer vragen gesteld, foto's gemaakt en gegevens uitgewisseld. De namen die genoemd worden komen bij Tremele wel bekend voor, maar zijn dit dan toch de nazaten van de familie Driessen die halverwege de jaren '20 van de vorige eeuw emigreerden naar de Verenigde Staten? We hebben daar wel wat gegevens van, maar passen ze in het zojuist vertelde verhaal?

Na een allerhartelijkst gesprek nemen we afscheid met de belofte dat we contact zullen houden. Nieuwsgierig als we zijn duiken we natuurlijk meteen in het digitale archief van Stichting Tremele en al snel is het raak!

 
Josephus Driessen, was een van de zoons uit het gezin van Gradus en Petronella Driessen, die op 7 april 1923 met de ss Volendam aankwam in New York. Zijn broers Arnold en Gerardus waren al eerder naar de V.S. vertrokken.

Vader Gradus (1871 - 1945) en moeder Petronella Gerlach (1876 - 1963) maakten met de rest van de kinderen (Marianne, Johanna, Theodorus, Johannes, Petrus en Helena) op 12 september 1924 de reis naar Kimberley, Wisconsin in de V.S.

 
Bij de registratie op Ellis Island werd door vader Gradus als naaste familie zijn broer Johannes Driessen opgegeven. Deze woonde toen met zijn gezin in de Dorpstraat. Deze Johannes had weer een zoon, Frits(ke), die later met zijn gezin in de Zuivelweg woonde. Daar woont de familie Driessen nu nog.
 
Wordt vervolgd.