Straatnamen


 

Hieronder worden alle straatnamen besproken die in het voormalige en huidige Dreumel voorkomen. Aanvullingen en/of correcties zijn van harte welkom!


Vernoemd naar de Bataafse veldheer Bato. Hier stond een steenfabriek. Nu hoort Bato's Erf bij Heerewaarden (gemeente Maasdriel)

Vernoemd naar Prinses Beatrix

Vernoemd naar het hooiland "De Beemden" gelegen langs de voormalige Bergsteeg.  

Genoemd naar de boezem bij de twee stoomgemalen. Deze boezem diende als voorlopige bergplaats van polderwater dat niet snel genoeg uitgemalen kon worden.  

genoemd naar de grond. In het Dreumels: De Bouwe  

De Stichting Dreumel 1100 leverde op verzoek van de gemeente aan aantal namen aan voor het stratenplan op "De Pol", Ze verwijzen naar het kasteel wat op deze grond gestaan heeft. (Burcht = sterk kasteel, versterkte plaats)

De Dalenweg kreeg deze naam na de ruilverkaveling in de jaren '50  

De Stichting Dreumel 1100 leverde op verzoek van de gemeente aan aantal namen aan voor het stratenplan op "De Pol", Ze verwijzen naar het kasteel wat op deze grond gestaan heeft. (Donjon = sterkste toren van een kasteel of vesting’)

Een van de oudste straten in Dreumel. Waarschijnlijk heeft een slaperige ambtenaar deze naam op een maandagmorgen opgeschreven want er ontbreekt een  "-s-"  

Genoemd naar de zeer oude hoeve "Eykhoven" die al in 893 vernoemd werd  

Deze straat ontleent haar naam aan de grienden die langs deze straat liggen. De naam werd in 1950 bij raadsbesluit van de toenmalige gemeente Dreumel toegewezen.
Zie ook: "Griend"
 

Deze verbindingsweg tussen Nijmegen en Zaltbommel werd in de vijftiger jaren aangelegd en vernoemd naar Baron van Heemstra, Commissaris van de Koningin in Gelderland ten tijde van de ruilverkaveling. Bij Dreumel liep het tracé van deze provinciale weg over gedeeltes van de Heersteeg, de Bergsteeg en de Lageweg.

Beneden-Leeuwen


Hienkershoff = Hinckart's hof (tuin). Pastoor Hinckart was in de 16e eeuw pastoor van de Sint Victorkerk en woonde in de pastorieboerderij aan het Kerkpad  

Het grondgebied heette hier vroeger 'De Hoef'.(al 200 jaar oud) Deze weg, die naar het veld leidde, wordt in de volksmond ook  nog wel 'de Velligerd' (Velgerd) genoemd.

 

 

   

   

   

   

Genoemd naar Prinses Irene

 

 

genoemd naar Prins Johan Friso (25-09-1968), 2e zoon van Koningin Beatrix en Prins Claus 

 


Genoemd naar Koningin Juliana

 

De Stichting Dreumel 1100 leverde op verzoek van de gemeente een aantal namen aan voor het stratenplan op "De Pol", Ze verwijzen naar het kasteel dat op deze grond gestaan heeft. (Kanteel = getande bovenkant van een kasteelmuur)

De Kavelweg kreeg deze naam na de ruilverkaveling in de jaren '50. Een kavel is een stuk grond. Bij Kavelweg nr. 2 zijn in de jaren '70 een urn en botjes gevonden die gedateerd werden op 4000 jaar voor Christus.  

Waarschijnlijk genoemd naar land van de kerk; mogelijk heeft hier ooit een kerk (schuurkerk of waterstaatskerk) gestaan

 

 

Het pad naar de voormalige R. K. Sint Victorkerk. (Nu N. H. kerk) Het pad verbindt de Rooijsestraat met de Wilhelminastraat en is een van de oudste verbindingswegen in Dreumel.

 

Genoemd naar dokter Jacobus van der Kleij.
Hij was dokter van 1913 t/m 1948.
Klik hier voor meer informatie.
Delft 31-03-1879

VDreumel 26-10-1948
 


Genoemd naar de in die straat gelegen eendenkooi

 
 

Deze weg is vernoemd naar een oude watermolen die vlakbij een eendenkooi gelegen was. De watermolen werd al in 1633 vernoemd.

 

Laak = open verbinding met de rivier (de Waal)

 

ten opzichte van de Hogeweg ligt deze weg laag  

vernoemd naar de rivier de Maas  

Genoemd naar Prinses Margriet


Genoemd naar een rosmolen aan de dijk
Lees meer.....


Oorspronkelijk was deze weg een pad. Het huidige scoutinggebouw was in het begin van de vorige eeuw in gebruik als verenigingsgebouw vernoemd naar de Heilige Paulus. In de volksmond kreeg het straatje al snel deze naam

Het wandelpad rond de vijver bij de nieuwbouwwijk De Poll. De naam verwijst zowel naar het adellijke geslacht van de Poll dat hier woonde als naar de naam van de nieuwbouwwijk.

u lees meer ........
 
     
Doodlopend weggetje aan de Oude Maasdijk.

u lees meer ........
 
 

wordt vervolgd