Verdwenen straatnamen


Hoewel het stratenpatroon eeuwenlang ongewijzigd is gebleven, geldt dat niet voor de namen. Op onderstaande kadastrale kaart uit 1832 zijn in kleur de verdwenen wegen aangegeven of die een andere naam gekregen hebben.

Voor de goede orde: moderne kaarten worden precies andersom gelezen. Op deze kaart ligt de Waal echter (links)onder.

 
   

van Heemstraweg

Ter oriŽntatie is het tracť van de Van Heemstraweg weergegeven.  Deze weg werd aangelegd over bestaande oude wegen als de Heersteeg en Bergsteeg.  
       

de Bergsteeg

Deze weg leidde naar de Dreumelse berg, een overgebleven zandduin uit vroeger tijden. Het woord steeg geeft al aan dat het hier om een smal pad ging waar men in droge tijden met kar en paard over kon rijden.   
     

de Heersteeg

De Heersteeg vormde de verbinding tussen het gebied rond de stoomgemalen en het dorp.  
     

de Vergert

Dit straatje heet nu de Meerheuvelweg maar is in de volksmond bij de oudere inwoners bekend als de "Vellikert". Op de kaart wordt deze weg echter de Vergert genoemd.  
  Deze naam komt al in 1450 voor.(Navorscher, Volume 17, blz. 124)  
     

de Moleweg

De benaming van deze weg lijkt in eerste instantie vreemd, omdat de molen(romp) aan de Rooijsestraat staat.  
     
  Die molen werd overigens pas in 1861 gebouwd door ir. Taabe. De naam "Moleweg" (oude spelling gehandhaafd) duidt op een andere (koren)molen die aan de Waaldijk stond. De Waal- en Maasdijk worden op bovenstaande kaart respectievelijk Waalbandijk en Maasbandijk genoemd  
     

de Achterstraat

De huidige Polstraat en Wilhelminastraat heetten vroeger de  
    Achterstraat. Een logische naam, aangezien deze weg achter de kerk langs liep.  
       

de Hogeweg

De Hogeweg loopt op deze kaart door tot aan de R. K. Kerk.  
    Vanaf de kerk verandert de naam in "Rooijschestraat". (oude spelling gehandhaafd)  
    Het huidige gedeelte Rooijsestraat (tussen R. K. Kerk en splitsing Hogeweg/Lageweg) kende in de loop der jaren verschillende namen. Zo werd deze weg onder meer Hoofdstraat en Kruisstraat genoemd.  
       
de drie bruggen Dit is een vrij bekende plek in de Nieuwstraat tussen Dreumel en Alphen. Op deze plaats lagen een drietal bruggen.