Dit gedeelte van de website besteedt aandacht aan gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze zwarte periode in de wereldgeschiedenis bracht ook ons dorp veel ellende.

Naast landelijke maatregelen zoals voedseldistributie, vordering van  goederen en spertijd, zaaide deze oorlog ook een enorme verdeeldheid binnen de dorpsgemeenschap. De oorsprong van deze verdeeldheid  is terug te voeren op de watersnood van 1926 en de daaropvolgende crisisjaren.  Deze gebeurtenissen vormden de mensen in het maken van keuzes die niet door iedereen gedeeld werden.

Het gevolg was een dorp dat hopeloos verdeeld was. Behalve de strijd tegen de buitenlandse vijand, ontstond er ook een onderlinge strijd. Deze sloeg diepe wonden in de Dreumelse gemeenschap en de gevolgen waren tot ver in de jaren "70 te merken.

Direct oorlogsgeweld was er niet, of het moesten de crashes van vliegtuigen en vliegende bommen zijn. Dreumel maakte pas echt kennis met oorlogsgeweld toen de rivier de Waal - na het mislukken van de operatie Market Garden - scheidslijn werd tussen de Duitsers aan de ene en de geallieerde legers aan de andere kant van de rivier.