19 april 2016: Lezing


 
 

In de aanloop naar de dodenherdenking op 4 mei organiseert stichting Tremele op dinsdag 19 april a.s. een lezing met als titel “De Overkant”. Deze vindt plaats in het dijkmagazijn in Dreumel. De lezing handelt over de gebeurtenissen aan beide zijden van de Waal in de schimmige periode 1944 – 1945.

Oud Tielenaar Jan Rijnders onderzoekt sinds 2002 de spoorloze verdwijning van gevangenen uit de Julianaschool te Tiel tijdens de 2e wereldoorlog. De Duitse Wehrmacht in Tiel pakte tussen eind september 1944 en begin november 1944 diverse mensen in Tiel en Wamel op, die op enige uitzonderingen na spoorloos zijn verdwenen. Deze verdwijningen stonden na de oorlog bij justitie bekend als de “Tielcase”.  Een van deze gevangenen in de Julianaschool was zijn grootvader, Goossen Rijnders uit Tiel, die door de Wehrmacht werd verdacht van “spionage”.

7e compagnie Stoottroepen
Sinds een jaar speurt Rijnders in het archief van het Regiment Stoottroepen naar eventuele aanwijzingen over deze Tielcase. In dit archief blijken zich interessante documenten over Dreumel te bevinden over de vorming van de 7e compagnie Stoottroepen, welke ontstond uit het lokale verzet.

Infiltraties en crossings
De rapporten geven inzicht in de bijna dagelijkse Duitse infiltraties vanuit Tiel in Dreumel, Wamel en Leeuwen, maar ook over de gevaarlijke crossings over de Waal naar Dreumel en omgekeerd. Doordat tamelijk nauwkeurig bekend is welke Duitse officieren en manschappen zich in Tiel bevonden kon worden gereconstrueerd dat deze officieren alsmede een deel van de manschappen bijna rechtstreeks afkomstig waren van het Russische slagveld. Het ontzenuwt de mythe dat de Duitse troepen die de burgerbevolking in Het Land van Maas en Waal terroriseerden slechts uit “oude mannen en jongens” bestonden.

In het archief bevinden zich ook vermakelijke rapporten over de competentiestrijd tussen de militairen en lokale civiele autoriteiten zoals de burgemeester van Dreumel.  Samengevat geven de documenten een interessant beeld over de (militaire) situatie in Dreumel tussen oktober 1944 en de bevrijding in 1945.

Jan Rijnders is gehuwd, woont in de gemeente Noordenveld (Drenthe) en was tot voor kort in een technische functie werkzaam bij KPN.