Een halve liter voor een hele stuiver

 Martin Bergevoet

(bron: artikel in Tweestromenland)


Was het de D. van Dreumel? Of van Druten?

In de "Venlosche Courant" van 8 februari 1908 vond ik een anekdote over een voorval te D. (waarschijnlijk Dreumel), die ik graag in z'n geheel wil mededelen. Het bericht vangt aan met de vermelding dat de "Maas- en Waalsche Courant" dit verhaal als waar gebeurd opgaf.........

"Drie leden van de natte gemeente te D. hadden op zekere dag samen nog een stuiver op zak en wel voor een kwartje dorst, Hoe nou hun dorst te lesschen? Goede raad was duur: Nood zoekt list. Fluks met elkaar overleggende, hebben ze er dra wat op gevonden. Een grap; koddig!

De jongste der snuiters wordt er op uit gestuurd. Met een leege halve flesch in den eene, en een halve flesch water in den anderen zak, stapte hij opgeruimd een kleine kroeg binnen. De heele rijkdom, de 5 cents, zijn 't spieringske........ Een glaasje bier! Kasteleintje komt ermee. Praatjes over weer en wind en gruis lossen volgt.

 

Gast haalt zijn leegen flesch voor den dag en vraagt een halve liter klaore. 't Is voor z'n drieŽn. Hij krijgt 'm en steekt de flesch met klaore in den zak. Hij vraagt op de pof, tot het schip leeg is.... Nee, nee, zegt 't kasteleintje druk, nie poffe. D 'r stao genog van jullie te kraoie. Och toe, zegt stamgast, we zullen wel betaole. Nee, nee, geef maar hier, zegt 't kasteleintje. Stamgast haalt flesch met water tegenstribbelend uit den zak en kasteleintje  giet flesch leeg bij de klaore. Stamgast stapt de deur uit, voor 't oog mopperend op 't kasteleintje, maar inwendig schik voor tien, dat 't grapje zo goed gelukt is. 't Drietal pimpelde lekker van 't halve literke, dat er niks gekost ha.

Een kwartiertje daarna komt er weer een klant op 'n wipperke en kreeg een tikske uit de aongelengde kraft. HŤ, wat hedde 'm gewassche, zeit ie, 't is klaor waoter!