De watersnood van 1781


   

1781. In het laatste van de maand Januarii raakte de Waal sterk met drijfijs bezet : den 26 zettede zig een zwaare ijsdam (n) bij de stad, tegens welke het water oprijzende veele verzinkingen in de Dijken veroorzaakte.

Den volgende dag brak den ijsdam aldaar los, en zakte de rivier af tot bij Varik. Tusschen den 27 en 28 des nagts stroomde het water op veele plaatzen over de Dijken in het Ampt tusschen Maas en Waal twee of drie voeten, zijnde op dat oogenblik hooger gerezen dan in den jaare 1740, en verwekte vijf doorbraaken in den Waaldijk bij de Dorpen Wamel en Dreumel, waar door het geheele Ampt tusschen Maas en Waal nevens een gedeelte van het Rijk van Nijmegen overstroomd wierd.

Tot een gedenkteken van deeze (o) zeldzaame hoogte der Rivier is beslooten op een bekwaame plaats een steen te stellen, voorzien met eene voegzaame inscriptie of in het Latijn, of in het Nederduitsch.
 

bron: Kroniek van Nijmegen, blz. 265-266 - www.noviomagus.nl
 

 

img284.jpg

img285.jpg