Watersnood van 1799


 

 

 
Samenvatting
 

Besluit van de eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks van Woensdag den 25 Junij 1800:

“Missive, nopens zodanige Burgers, welke zich, ten tyde van den verschrikkelijke Watersnood, in den Jaare 1799, in het redden en verzorgen van hunne ongelukkige Medemenschen, verdienstelyk hebben gedragen. Overwegende, dat onder dezen voornamentlyk hebben uitgemunt, de Burgers:

Petrus Henricus van Fenema Junior, wonende in den Bosch; 

G. Verploeg te Dreumel;

en Jacob van Swam te Dreumel.

Burgers, welke zich allen aan veele gevaaren hebben blootgesteld, om het leven van hunne Medemenschen te redden; zo dat veele Ingezeten, aan hunne onvermoeide pogingen, naast God, het behoud van hun leven te danken hebben. Opgemelde Burgers hebben zich op eene alleszints loffelyke en verdienstelyke wyze gedragen.

Dat dit Besluit, op Pergament geschreeven, met het Zegel der Bataafsche Republiek voorzien, en met drie couleurige Linten ’t zaam gebonden, liggende in eene Zilvere Doos, ter waarde van vyftig Guldens, aan ieder van de opgemelde Burgers, kosteloos zal worden ter hand gesteld”.

(Schrijfwijze van het krantebericht van 23-09-1800 aangehouden)

 

zie ook: bijzondere onderscheidingen

 
 
Interessante achtergrondinformatie over de watersnood van 1799 is te vinden in  het artikel van Toon Bosch.
(bron: http://www.streventijdschrift.be/artikels/08/BoschVanBeek.htm )