~D~


 

Dreumelse Berg Tegen het einde van de laatste IJstijd (ongeveer 10.000 jaar geleden) zijn in het rivierengebied duinen ontstaan. Dit kwam omdat in drogere tijden het zand uit de rivierbedding is verwaaid. Zo zijn ook de duinen bij Bergharen ontstaan. 
 

 

 
 

Dreumelse Berg, gelegen aan de Bergweg; achter deze "berg" lag voor de ruilverkaveling een nog iets hogere "berg". Aan de voet daarvan werd in 1982 een urn gevonden. Daarmee werd het bewijs van vroege bewoning geleverd.

   
 
 

De hoogte bedraagt 8,7 meter boven NAP. De omgeving ligt op ca. 4 meter boven NAP

   
 

Door de latere rivierkleiafzetting zijn veel van deze duinen onder het maaiveld verdwenen. Alleen de allerhoogste toppen steken er nog bovenuit. 

De Dreumelse Berg (of wat er nog van over is) is zon hoge top en een van de laatste, gezien in westelijke richting. 

Een deel van de berg, de grootste heuvel van de twee en het dichtst bij Dreumel gelegen, is afgegraven tijdens de ruilverkaveling. Het zand werd gebruikt voor de wegenbouw.

~
Dreumes, De Peuterspeelzaal, opgericht in 1973; gevestigd op terrein van basisschool De Oversteek, Nieuwstraat 6.  
~
DOPS Dreumelse Ontmoetings Plaats Senioren, opgericht in 2002  
~
Durvuttis Toneelvereniging, opgericht in ..... als opvolger van St. Tarcisius