~P~


 

Paulus, de straat vernoemd naar het Paulusgebouw  
     
Paulusgebouw huidig gebouw van de scouting; gebouwd in ...... en in gebruik genomen als ontspanningszaal; hier werden door de harmonie concerten gegeven en door toneelvereniging St. Tarcitius toneelstukken opgevoerd.  
     
Polderbol voormalige haven van de Dorpspolder Dreumel. (nabij scheepswerf)