~R~


 

Rijskamp, de 1. zeer oude naam van landerijen aan de Waaldijk (zowel binnen- als buitendijks); naar alle waarschijnlijkheid al in 893 vermeld als een van de vier hoeven die in het bezit waren van de abdij van Prüm

2. naam van camping aan de Waaldijk, opgericht door huidige eigenaar Th. van Gelder in 1966