~S~


 

Salvation Singers Gospelkoor, opgericht 1981, opgeheven ..........

     
Schèrboas barbier of kapper. (de vader van Wies de Kleijn in de Rooijsestraat 54 was schèrboas. Aan de rechterkant achter de hoge conifeer is nog de deur te zien die toegang gaf tot de kapsalon. Veel Dreumelse mannen gingen in de vooroorlogse tijd op zaterdag even naar de schèrboas)  
     
Sleep, de zeer oude naam van landerijen aan de Rooijsestraat (ter hoogte van nr. 32) al in 893 vermeld als een van de vier hoeven die in het bezit waren van de abdij van Prüm.  
     
 

 
 

boerderij De Sleep zoals afgebeeld op de kadastrale kaart van 1821. Op deze kaart wordt het gebied tussen de Nieuwstraat, Rooijsestraat, Oude Maasdijk en de Heeresteeg (nu deel van v. Heemstraweg) ook de Sleep genoemd.

 
     
schrouwe schreien, huilen  
     
schume stiekem in andermans spullen kijken  
     
schuperd (z. naamw.) kwajongen, rakker  
     
sliffere (werkwoord) op een ijsbaan, harde sneeuw of gladde weg: half lopen, half glijdend vooruitbewegen  
     
sloeke (werkwoord) gulzig eten  
     
slom snoepgoed, zoetigheid  
     
snijke (werkwoord) gluiperig sluipen, wegglippen. (Hij snijkt t 'r gaauw tussenuit = hij gaat er snel vandoor)