~V~


 

Vaticaan, het Tweede wiel aan de Waaldijk, nabij de Kraaienhoek, ontstaan bij de dijkdoorbraak van 1784; volgens overlevering vernoemd naar fam. de Paus die aan de oude dijk aldaar gewoond zou hebben  
     
Velgert, de Tot aan de ruilverkaveling in de jaren '50 de benaming voor de huidige Hoefstraat en eerste gedeelte van de Meerheuvelweg. Ook wel Vergert genoemd  
     
Velocitas Ruitersportvereniging  
     
Vivente Gemengd gezelligheidskoor. Voorheen Koor Zonder Naam. opgericht in.....?  
     
Voet, het gat van Voormalige Dreumelse haven aan de Waaldijk. vernoemd naar de laatste havenmeester  
     
Vurkeind Kind dat verwekt is voor het huwelijk