Anna van Balveren


 

Personalia

Anna van Balveren. Zij was de dochter van:

Zeger (Segher) van Balveren, geboren in 1475 en overleden in 1535, Heer van Dreumel en Isendoorn

en

Mechtelt van Riemsdijck, geboren in 1480.

wapen Van Riemsdijkck

 
 
huis te Dreumel kasteel Isendoorn
 

Huwelijk

Zij huwde in 1534 met Elbert van Boedberg(en) / Elbert van Boedberg Haag, Heer van Haag, geboren in 1468 en overleden op 25 augustus 1561.


wapen Van Boedbergen

 
 

Hij was de zoon van:

Adriaan van Boedbergen* Haag, Heer van Slot Haag, ridder en erfmaarschalk van Gelre, geboren in 1440 en overleden 15 juni 1510

en

Adriana (Adriaen) van Eyll, geboren in 1442.

 
* Voor de eenduidigheid in de naam Van Boet(d)berg(en) én voor de leesbaarheid van het verhaal, wordt hierna uitgegaan van de schrijfwijze "Van Boetbergen".
 

Toelichting bij Slot Haag
Het Slot Haag kwam uit de erfenis van zijn ouders in het bezit van Corneli(u)s van Boetbergen, een broer van Elbert.

Corneli(u)s erfde tevens het ambt van erfmaarschalk van Gelre.

Het Slot Haag staat ten noorden van de stad Geldern (regio Kleef).

 

slot Haag (Geldern - Duitsland)

 

Toelichting bij Huis Ingenray

Dit huis ging door vererving van de familie Van Eyll naar de familie Van Boetbergen. Het huis Ingenray kwam uit de erfenis van zijn ouders in het bezit van Elbert van Boetbergen.

 
huis Ingenray huis Ingenray
 

De erfmaarschalk van Gelre
De maarschalk zorgt voor de paarden van zijn heer. Er bestaat veel verwarring over zijn naam. Men komt hem ook tegen als “huismaarschalk”, “hofmaarschalk” en “erfmaarschalk”. De eerste twee zijn waarschijnlijk synoniemen en geven aan dat deze figuur daadwerkelijk aan het hof aanwezig is.

Welke taken de maarschalk daar uitoefent, is niet precies bekend. Waarschijnlijk speelt hij in oorlogstijd een militaire rol. Bovendien heeft hij toezicht op het verzorgen van de paarden. Een belangrijke taak in de Middeleeuwen, want de vorst kan alleen regeren door veel rond te reizen. Daarnaast treedt hij op als raadgever en staat hij in gevallen van nood borg voor zijn heer.

Door vererving en verkoop komen deze ambten later in andere families terecht.

 

De functie van erfmaarschalk is via Evert IV en Frederik II van Ulft geërfd door de familie Van Benthem en vanaf 1432 door de familie Boetbergen.

Geregeld verblijven er twee hofmeesters en maarschalken aan het hof. Waarschijnlijk is er, net als aan het Bourgondische hof, sprake van toerbeurten, waarbij belangrijke functionarissen elkaar halfjaarlijks aan het hof afwisselen.

Van twee gevallen is bekend dat zij het erfelijke ambt ook bemachtigen: het betreft Willem van Broekhuizen, die in 1390 het hofmeesterambt koopt en maarschalk Johan van Boetbergen die in 1432 het erfmaarschalkambt verwerft.

 

Om een indruk  te geven van het wel en wee van de van Boetbergen’s als erfmaarschalk hierbij een overzicht van een aantal regesten.

 

Regesten

1454 augustus 10:
Seger van der Horst draagt de hof te Oetzel onder Capellen, die hij ontvangen heeft van zijn moei Margret Roffertz over aan Johan van Boedberg, erfmaarschalk van Gelre.

Schloss Haag nr 3664

1457 maart 26 - 1573 juni 21:
Achtereenvolgende beleningen met het erfmaarschalkambt van Gelre:

 
1457 maart 26: Herman van Boedberg;
1459 augustus 4: Johan van Boedberg;
1465 mei 26: idem;
1473 september 26: idem;
1481 juli 27: idem;
1515: Cornelius van Boedberg;
1547 september 19: Adriaan van Boedbergen na dode zijns vader;
1557 maart 18: idem;
1566 april: de minderjarige Cornelis van Boedberg Adriaanszoon;
1573 juni 12: vernieuwt eed.
   
Schloss Haag 1506 – 1515
 

1457 april 28:
des donresdages na den sonnendage beloken paesschen

Huwelijkse voorwaarden tussen Elbert van Eyll wijlen Elbert zoon en Margriet van Titz Remboltsdochter; Elbert brengt o.a. in erf en goed de hof opgen Rade (ingenray,Huis, t.z. van Geldern). Ingenray gaat naar hun dochter Adriana, gehuwd met Adriaan van Boedberg van Huis Haag, erfmaarschalk (Adriaan sterft 15-6-1510), waaruit Cornelis van Boedberg en Elbert van Boedberg, die Ingenray erft en sterft 28-8-1561, gehuwd met Anna van Balveren, waaruit kinderen.

Zegelaars: bruidegom, de vader van de bruid, Derick van Tyegelen, Johan van Kypshaven, Wolter van Parle, Derick van Parle, Johan en Derick en Johan Tilmanszoon van Eyll, Gadert van Wijenhorst Willemszoon.

Scheres nr 1485; Kaul p 78/79

1460 mei 27:
Gerit van Issem beleent Johan van Boedberg, erfmaarschalk van Gelre, met Huis en slot Haag (ingen Haige) in het gericht Capellen, zoals zijn vader en grootvader Herman en Johan daarmee beleend waren.

Schloss Haag nr 2109

1465 augustus 1:
Erfscheiding tussen Johan van Boedberg, erfmaarschalk, en zijn moeder Johanna van Apelteren, weduwe van Johan van Buedberg, waarbij de eerste het Huis Haag en de laatste geldrenten ontvangt.

Schloss Haag nr 902

1469 juni 26:
des neesten manendaighz nae sent johansdaghe nativitatis te mydzomer

Johan van Boedberg, ridder, erfmaarschalk, ziet af van zijn kindsdeel van zijn tante Elisabeth van Boedberg, priorin te Heinsberg, ten behoeve van Frederick van Hülss, ridder, en Johanna van Boedberg, echtelieden.

Scheres nr 1215

1477 september 13:
Johan Pyeck, drost te Geldern, pandheer van Wevelinghoven en Huis Lievendael, en de ridders Johan Schenk van Nydeggen, Hendrik heer te Gemen, Johan van Boedberg en Elbert van Eyll en Arnt van Pellant, schout te Wetten, zijn scheidsrechters, in een geschil tussen de stad Geldern en het Karmelietenklooster aldaar.

Frankewitz p 210

1478 december 19:
Adolf, jonggraaf van Nassau, maarschalk van Bourgondië, ontslaat Johan van Boedberg van de verplichting, hem met zijn slot Haag tegen de stad en burcht Geldern te dienen.

Schloss Haag nr 2117

 
 
 
 

Bezittingen Anna van Balveren en Elbert van Boetbergen