Herman Hermans Pieck


 

Herman Hermans Pieck, geboren in 1577 en overleden in 1636, Heer van Isendoorn.

 

 

huis te IJzendoorn

 
Hij is de zoon van Herman Hermans Pieck, geboren 1550 en overleden op 5 juni 1611, Heer van Isendoorn en Adriana van Balveren tot Raesfelt.
 
Huwelijk
Herman is in 1613 gehuwd met Heylwig Vijgh, geboren in 1581. Zij is de dochter van Johan Vijgh en Johanna van Mauderick, (Johan Vijgh is de zoon uit het eerste huwelijk van Diederick Vijgh en Heylwich van Rossem).

 


wapen Vijgh

Bezittingen
Herman Pieck senior bepaalt in zijn testament van 1606
 
dat Herman Pieck mijnen soon zal hebben ende behalden t Hooghe Huys ende heerlichheyt Ysendoren mette manschappen collatiale gerechticheyt van wyntmoellen tot Ysendoren ende Echtelt, und andersints met andere gerechticheyden daertoe gehoorich, gelyck dieselve vanden Forstendom Geldre und Graeffschap Sutphen tho leen ontfanghen worden met allen getimmer ende bepootinghe met oock alle mijne anderen allodiale guederen inder zelver heerlyckheyt geleeghen.
 
Anders gezegd: de tweede zoon, ook Herman geheten, ontvangt t Hooge Huijs en de Heerlijkheid IJzendoorn met personeel en collatiaal recht van de windmolen tot IJzendoorn en Echteld.
 
Verder ontvangt hij, tot onderhoud van zijn onnozele broer Johan, de oudste zoon van Herman Pieck senior, de somma van 50 Carolus gulden (tot 20 stuivers.
 
Ook zal Herman Pieck junior zijn leven lang na het overlijden van zijn vader zijn broer verzorgen en kleden voor een bedrag van 100 Carolus gulden bovenop de voornoemde  50 Carolus gulden.
(Bron: testament Herman Pieck senior, 1606)
 
Uit een akte uit 1638 blijkt dat na het overlijden van Herman een verdeling van de heerlijkheid IJzendoorn plaatsvindt tussen zijn zusters Barbara Pieck, weduwe van Gerhardt van de Poll, en Theodora Pieck, weduwe van Diederick Vijgh.
(Bron: Rijksarchief Limburg)
.