Overzicht familiewapens

Adellijke families in Dreumel

Verklarende woordenlijst

samenstelling: Jan Reuser en Jos van Koolwijk


 

(klik op het familiewapen voor meer informatie)

 
Van de Pol(l) Van Balveren Pieck Van Scherpenzeel
       

Naast bovenstaande "hoofdfamilies" waren er incidenteel nog andere adellijke families die bemoeienis hadden met Dreumel.
 
Van Broeckhuijsen De Cock
van Haeften
Hinckaert Van Varick Van Wijhe
 

 
Inleiding
Op deze pagina proberen wij u een beeld te geven van de adellijke families die in een ver verleden "Heer of Vrouwe van Dreumel" waren.
 
Dreumel was - voor zover we tot op dit moment weten - van ongeveer 1400 tot 1872 in het bezit van achtereenvolgens vier adellijke families die er via belening in geslaagd zijn het bezit in stand te houden en waar mogelijk nog te vermeerderen. A.G. Schulte schrijft hierover in zijn boek "Het Land van Maas en Waal":
 
Volgens de leenaktenboeken werd Zeger van de Poll in 1402 beleend met in de Waal tegenover Dreumel gelegen waarden en zanden en met het dagelijks gericht en de vonden van Dreumel.

Zijn zoon Zeger werd in 1413 met het half-dagelijkse gericht beleend, welke belening zijn nakomelingen in de geslachten Van Balveren en Pieck ook ontvingen, totdat Barbara Pieck, gehuwd met Gerard van de Poll, dit leen in 1621 met de andere helft van het gericht vermeerderde.
 
De beleningen hebben voortgang gevonden tot in het begin van de 19de eeuw in het geslacht Scherpenzeel. Deze laatste familie verkocht in 1850 de goederen in Dreumel (Het Huis te Dreumel) aan de familie Van Deursen.

Het Huis te Dreumel, ook wel Pollestein geheten, zou kort nadien gesloopt zijn. Het is evenwel de vraag wat men heeft gesloopt.

Op het kadastraal minuutplan komt de kasteelplaats met de vermelding ‘Het Huis Dreumel’ nog volledig tot zijn recht als een door een singel omgeven terrein met in de zuidwesthoek een door een brede gracht omringd klein rechthoekig perceel, dat wellicht de oude standplaats van de Pollestein is.

Tegen de zuidrand van het grote terrein staat een lang rechthoekig gebouw, ter plekke van het huidige pand.
(Bron: A.G. Schulte - Het land van Maas en Waal)

 
In de geraadpleegde documenten wordt verwezen naar verschillende "huizen" in Dreumel.
 

huis te Dreumel (ook "Pollestein" of "Balver")
Rooijsestraat Dreumel
(pentekening van J. Stellingwerf, 1636)

huis de Pol
Polstraat Dreumel
(pentekening van C. pronk, 1733)

   
  Dit huis ging als leen in 1470 door vererving over van de familie Van de Poll op de familie Van Balveren.

In 1535 op de familie Pieck en in 1621 weer aan de familie Van de Poll. Vanaf 1667 was dit huis in handen van de familie Van Scherpenzeel.
 
  Het is onduidelijk of bovenstaande tekening van "huis de Pol" is. Tot het tegendeel bewezen duiden we "huis de Pol" aan met bovenstaande pentekening.

Dit pand werd met de gronden vanaf 1326 beleend aan de familie Van de Poll.
 
   
Tot slot is er sprake van de "Megenberg of Megenburg", een huis of landgoed waarvan we de betekenis niet kennen.