Erepenning van de gemeente Dreumel


De gemeenteraad van Dreumel besloot op 16 juli 1967 tot het instellen  van een gemeentelijk ereteken. Dit ereteken kwam er in de vorm van een “erepenning”.

Voor de erepenning kwamen in aanmerking personen, plaatselijke verenigingen, organisaties of instellingen, die zich tegenover de gemeente en/of de plaatselijke gemeenschap in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt.

De erepenning werd verleend in brons, zilver of goud. Aan de voorzijde van de Erepenning staat het gemeentewapen met als randschrift “erepenning der gemeente Dreumel”.

Aan de achterzijde van de erepenning staat een kransmotief, waarbinnen een inscriptie kan worden geplaatst.

 

 

Als waardering werd de Erepenning zeven keer toegekend.

 

nr

toegekend aan

erepenning in reden van toekenning

7

Goud

De heer Elsen heeft gedurende een periode van 29 jaar, waarvan 20 jaar als gemeentesecretaris, zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Dreumel.

(Besluit gemeenteraad van 1 december 1983)

zie ook: Orde van Oranje Nassau

Th. G. J. J. Elsen gemeentesecretaris van Dreumel

 

nr

toegekend aan

erepenning in reden van toekenning

6

Goud

De heer Sas heeft met grote inzet gedurende vele jaren als gemeenteraadslid en wethouder zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Dreumelse gemeenschap.

Naast deze openbare bestuursfuncties is hij verdienstelijk werkzaam geweest in het maatschappelijk leven van Dreumel in de kwaliteit van bestuurslid en voorzitter van diverse verenigingen en instellingen.
(Besluit gemeenteraad van 13 juni 1977)

zie ook: Orde van Oranje Nassau

F. Sas
gemeenteraadslid en wethouder van Dreumel

 

nr

toegekend aan

erepenning in reden van toekenning

5

Goud

De heer Groffen is van 16 september 1967 tot 1 november 1976 als burgemeester van de gemeente Dreumel werkzaam geweest.

Gedurende die periode heeft hij zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Dreumel en haar inwoners.
(Besluit gemeenteraad van 18 oktober 1976)

zie ook: burgemeesters en Orde van Oranje Nassau

J. F. J. Groffen burgemeester van Dreumel

 

nr

toegekend aan

erepenning in

reden van toekenning

4


Goud

De Congregatie heeft:

-van 1921 tot 1973 de zieken en bejaarden van Dreumel in het bejaardentehuis “St. Barbara” liefderijk verpleegd;

-een bijna even groot aantal jaren het kleuter- en basisonderwijs geleid en verzorgd;

-zich  al die jaren op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs, de cultuur en op maatschappelijk terrein in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt jegens de plaatselijke gemeenschap.
(Besluit gemeenteraad van 18 juni 1976)

De Congregatie  der Franciscanessen van de H. Joseph te Valkenburg

 

nr

toegekend aan

erepenning in

reden van toekenning

3

Goud

Gedurende een tijdvak van meer dan 15 jaren als huisarts in Dreumel werkzaam. (Noot van de redactie: ten tijde van de toekenning was Ton Rademaker 15 jaren werkzaam als huisarts. Dat werden uiteindelijk 36 jaren)

In dat tijdvak heeft hij zich niet alleen op medisch en sociaal terrein, maar ook op cultureel en maatschappelijk gebied in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt jegens de plaatselijke gemeenschap.

Grote verdiensten had hij bij het tot stand komen van het openlucht zwembad “De Zeven Morgen”.
(Besluit gemeenteraad van 24-6-1968)

zie ook: Orde van Oranje Nassau en Pauselijke onderscheidingen

A.H.M. Rademaker huisarts

 

nr

toegekend aan

erepenning in reden van toekenning

2

Goud

Van 17 mei 1945 tot 1 februari 1968 leidde hij als pastoor de parochie.

Gedurende die periode maakte hij zich op geestelijk, cultureel en maatschappelijk gebied in bijzondere mate verdienstelijk jegens de plaatselijke gemeenschap.
(Besluit  gemeenteraad van 18-1-1968)

A. H. van den Hurk
pastoor

 

nr

toegekend aan

erepenning in reden van toekenning

1

Goud

De heer Kooijmans is 21 jaar als burgemeester van de gemeente Dreumel werkzaam geweest.

Gedurende die periode heeft hij zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Dreumel en haar inwoners.

zie ook: burgemeesters en Orde van Oranje Nassau en watersnoodmedaille

Th.J. Kooijmans burgemeester van Dreumel