D.P.F. Driessen

D(ominicus) P(ieter) F(rans) Driessen


   
geboren op: Horst (Limburg) 4 augustus 1853
   
overleden op: Nijmegen 2 januari 1914
   
 
   
zoon van:

Hendrikus Gerardus Driessen (26 februari 1814 – 2 januari 1886)

en:  
 

Johanna Hendrika Muller (17 november 1818 -  8 mei 1901)

   
gehuwd met:           

Maria Catharina van den Ven

Het echtpaar had twee kinderen. Zoon Hendrik Eduard en dochter Louisa Maria

   
beroep: Veearts
   
afgestudeerd: 1876
   
werkzaamheden: 1876   Tijdelijke assistent aan de veeartsenijschool te Utrecht tot 1 februari 1878 ten gevolge van zijne benoeming tot gouvernements-veearts bij de burgerlijke dienst in Nederlands Oost-Indië
   
  1876   Veearts te Dreumel met ingang van 15 november 1876
   
  Hij was tevens veearts voor de gemeenten Appeltern en Heerewaarden
   
  1 februari 1878: gouvernements-veearts bij de burgerlijke dienst in Nederlands Oost-Indië

Later benoemd tot inspecteur van de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst in Nederlands Oost-Indië.

   

Bandoeng, ca 1910: Het eerste veterinaire congres in Nederlands-Indië ten huize van veearts D. Hubenet.

 
Bandoeng, ca 1910: Deelnemers aan het veterinairecongres in Bandoeng. 2e van rechts: dr. D.P.F. Driessen
 
  Cheribon (Ned. Oost-Indië), ca. 1910: Dr D.P.F. Driessen (midden), inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst met zijn familie.  
 
promoveren: 1895   Promoveerde tot Doctor in de veeartsenijkunde.
   
  Hij was de eerste dierenarts met Nederlands diploma die promoveerde tot Doctor in de dierengeneeskunde.

De promotie vond plaats op de Universiteit van Giessen in Duitsland op een proefschrift over de veepest. Ueber die Tierseuchen besonders über die Rinderpest in Niederländisch Ostindien. Venlo: Uyttenbroeck. Inaugurele dissertatie) 
   
terugkeer naar Nederland:            In 1905 gaat de heer Driessen met pensioen en keert terug naar Nederland. In de krant “Nieuws van de dag” van 24 december 1904 plaatst hij een advertentie om zijn inboedel te verkopen.