Dr. Mr. Lambertus Nicolaas Josephus van Hussen


 
Lambertus Nicolaas Josephus van Hussen werd op 9 mei 1889 geboren te Dreumel. Hij was een zoon van Johannes Antonius (Jan) van Hussen (1850 Dreumel-1930 Dreumel), schipper en herbergier te Dreumel en Willemina van Wichen (1856 Dreumel -1935 Nijmegen).
 
Van Hussen, die in inmiddels in Tegelen woonde en daar als klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse werkzaam was, werd op 19 april 1910 overgeplaatst naar het Telegraafkantoor in Amsterdam.
 

Nieuws van de Dag - kleine courant van 19-04-1910

 
Op 1 juli 1911 vroeg en kreeg hij eervol ontslag en besloot te gaan studeren.  
 

Algemeen Handelsblad van 1 juli 1911

 
In korte tijd behaalde hij verschillende diploma's. Zijn eerste diploma voor Spaanse handelscorrespondentie ontving hij in 1911.
 

Het nieuws van den dag : kleine courant van 31-07-1911

 
Daarna behaalde hij achtereenvolgens het diploma voor Engelse handelscorrespondentie (1912), Franse handelscorrespondentie (1912), boekhouden (1914) en het boekhouden M.O. in 1915.
 
In 1922 werd Van Hussen, toen al doctorandus,  benoemd tot directeur van de "N.V. Hanzebank" te Utrecht.
 

De Maasbode van 19 mei 1922

 
In 1926 promoveerde Van Hussen tot doctor in de handelswetenschappen aan de Universiteit van Leuven (B)
 

 
Lambertus N. J. van Hussen trouwde op 6 januari 1930 te Blaricum met Anna Christina van Rij.
 

De Tijd : Godsdienstig-Staatkundig Dagblad van 07-01-1930

 
Kort na de Tweede Weeldoorlog, op 7 mei 1946, werd L. N. J. van Hussen benoemd als lid van de Zuiveringsraad voor het bank-, het beurs- en het financieringsbedrijf. Hij was toen al directeur van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.
 
Staatscourant van 7 mei 1946
 
Op 24 augustus 1949 ontving L. N. J. van Hussen het officierskruis in de Orde van Oranje Nassau.
 

Volkskrant 25-08-1949

 

Nederlandsche Staatscourant 01-09-1949

 
Na de dood van zijn vrouw in 1959, hertrouwde hij met A. P. M. van 't Westende. Dr. Mr. Lambertus van Hussen overleed op 6 juli 1978 te Laren.
 

 
Hij werd begraven op de begraafplaats "Jonkerbosch" te Nijmegen.