A. Orde van de Nederlandse Leeuw


 

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

12

03-04-1990

 

ridder

Zijn verdiensten op bestuurlijk en maatschappelijk terrein.

bron:  Stamboom Kalhorn- Everaers
         en
Kanselarij der Nederlandse Orden
 

KB 03-04-1990
Nr. 90.008653
 

J.G. Kalhorn

 
 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

11

12-04-1980

ridder

Zijn verdiensten op bestuurlijk- en maatschappelijk terrein.

(Bron: Europa nu /) en
Kanselarij der Nederlandse Orden

zie ook:
Orde van Oranje Nassau

Buitenlandse onderscheidingen

KB 12-04-1980
nr. 22

Mr. G. J. van Dinter 

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

10

24-06-1968

ridder

Zijn verdiensten op bestuurlijk- en maatschappelijk terrein.

(Bron: Europa nu /) http://m.europa-nu.nl

zie ook:
Orde van Oranje Nassau

 

KB 24-06-1968
nr. 7

Dr. J.F.E. Einaar

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

9

25-08-1939

ridder

Zijn verdiensten als hoogleraar aan de Rooms-katholieke Universiteit van Nijmegen.

KB 25-08-1939
nr. 70

Prof. Dr. F.A.M. van Welie

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

8

voor 1939

ridder

Zijn verdiensten als predikant in onder andere Wamel en Dreumel en als President van de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.

 (Bron: Leidsch Dagblad 02-01-1939)

Ds. Dr. P. Smit

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

7

24-08-1928

 

ridder

Zijn verdiensten als geneesheer te Dreumel, geneesheer-directeur van het St. Annagesticht te Venray en inspecteur voor het staatstoezicht op krankzinnigen en Krankzinnigen-gestichten.


Bron: Krant Peel en Maas te Venray
         30-06-1934
en Kanselarij der
         Nederlandse Orden

KB 24-08-1928 Nr. 15

H.J. Lubberman

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

6

07-04-1877

ridder

Zijn verdiensten als predikant in onder andere Wamel en Dreumel.

 

 


Bron: Kanselarij der Nederlandse Orden

KB 07-04-1877 Nr. 2

Ds. J. Corell

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

5

16-07-1855 

broeder

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw omdat de heer Udo met zeldzame moed en opoffering met levensgevaar en achterlating van eigen have en goed, tijdens de watersnood van 1855 een groot aantal personen van een gewisse dood heeft gered.

(Bron: De Noordbrabanter 21-07-1855) en
          Dagblad van Zuidholland en 's
          Gravenhage, 20-07-1855

Zie ook:
watersnood van 1855

KB 16-07-1855 Nr. 54

F. Udo

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

4

16-07-1855 

broeder

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw omdat de heer Udo met zeldzame moed en opoffering met levensgevaar en achterlating van eigen have en goed, tijdens de watersnood van 1855 een groot aantal personen van een gewisse dood heeft gered.

(Bron: De Noordbrabanter 21-07-1855) en
          Dagblad van Zuidholland en 's
          Gravenhage, 20-07-1855

Zie ook:
watersnood van 1855

KB 16-07-1855 Nr. 54

G. Udo

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

3

26-01-1839 

ridder

Onderscheiden wegens het verzorgen en verborgen houden van gewonde Pruisische soldaten in de oorlog van 1813-1814.

(Bron: Dreumel, kroniek van de parochie)

Zie ook: Religie / priesters werkzaam in Dreumel" en "watersnoodmedaille/IJsgang 1841"

KB 26-01-1839. Nr.96

J. van der Heijden
pastoor

 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

2

04-07-1829

ridder

Zijn verdiensten in diverse bestuurlijke functies.

(Bron: Taxandria, jg. 12)

zie ook: bijzondere onderscheidingen

Bron: Kanselarij der Nederlandse Orden
KB 04-07-1829. Nr.219

P.H. van Fenema

 
 

nr

datum

toegekend aan

onderscheiding

reden van toekenning

1

20-02-1816

 

broeder

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wegens herhaalde blijken van menslievendheid, bestendig goed gedrag en vervulling van maatschappelijke plichten. 

(Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde)


zie ook: bijzondere onderscheidingen

J(acob) van Swam