ds. Dirk Jan Haspels


 

Haspels werd geboren op 28 november 1907 te Nijmegen. Hij overleed op 14 mei 1995 en is begraven op 18 mei 1995 in Groenlo.

Hij huwde op 29 augustus 1935 met Johanna de Calonne geboren 5 januari 1905 te Kleve (Duitsland). Zij is overleden op 19 mei 1977 te Groenlo.

De heer Haspels was hulpprediker te Wijk aan Zee 1935-1936. Daarna werd hij benoemd tot  predikant te Wamel en Dreumel 1936-1939. Hij vertrok uit Wamel  om predikant te worden te Groenlo vanaf 1939 tot en met zijn emeritaat in 1973.

In 1963 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1973 werd hij ereburger van Groenlo. Hij ontving in 1983 het Verzetsherdenkingskruis.

Bronnen: Ds. Dirk Jan Haspels geb. 28 november 1907 Nijmegen; De Graafschap-bode, 12-05-1939;