Schilderij Pastoor Jacobus van der Heijden
na 175 jaar weer terug in Dreumel

22 juni 2019


 
Op 18 mei jl. bracht Clemens van der Heijden, beheerder van het Fonds van Liefdadigheid van Pastoor Jacobus van der Heijden een bezoek aan stichting Tremele om archiefgegevens uit te wisselen over zijn verre familielid. Ook bracht hij een foto van een schilderij van deze pastoor mee. Zie ook: Fonds Dreumelse pastoor uit 1834 nog steeds een begrip in 2019

In de periode 1812 tot 1843 was pastoor Jacobus van der Heijden (1785-1843) in Dreumel werkzaam. Tijdens zijn pastoraat maakte hij zich op allerlei manieren verdienstelijk; hij verborg in de oorlog tegen Napoleon elf Pruisische soldaten en bouwde tussen 1819 en 1838 de eerste katholieke kerk sinds de Reformatie.

 
Pastoor Van der Heijden richtte in 1834 het Fonds van Liefdadigheid op, bedoeld om de armen in Dreumel te ondersteunen. Door schenkingen bezat de pastoor uiteindelijk zo'n 40 hectare land. De pachtopbrengsten werden gebruikt om de armen van Dreumel te ondersteunen. Dit fonds bestaat anno 2019 dus nog steeds, zij het in een iets andere vorm.
 

Groot was onze verrassing toen Clemens ons enkele weken later liet weten dat hij het schilderij in bruikleen wilde geven aan onze stichting. Vandaag werd de bruikleenovereenkomst getekend en het schilderij overhandigd.

 
Stichting Tremele dankt Clemens van der Heijden voor het vertrouwen en heeft het schilderij een prominente plek gegeven in het dijkmagazijn.
 
Jos van Koolwijk en Clemens van der Heijden ondertekenen de bruikleenovereenkomst
 
 
 
 
Pastoor van der Heijden is terug in Dreumel!