Plechtige communie 1944 - meisjes


Hieronder een foto van de meisjes (leeftijd ca. 12 jaar) die in 1944 de Plechtige Communie deden. De foto is genomen in de tuin van het voormalige klooster (nu Verzorgingscentrum St. Barbara). Op de achtergrond is links nog het knekelhuisje op het kerkhof zichtbaar.

De Plechtige Communie was een soort herhaling van de Eerste Communie die men rond de zevende verjaardag deed. Bij de Plechtige Communie ging men er van uit dat de kinderen inmiddels voldoende begrip hadden van de betekenis van de communie. 

Tegelijkertijd vond dan ook de hernieuwing van de doopbeloften plaats, die bij de toediening van het doopsel namens hen door peter en meter gedaan waren.

De meisjes werden bij het in- en uitgaan van de kerk begeleid door een viertal bruidjes. Tijdens de plechtigheid zaten deze bruidjes aan de beide uiteinden van de banken waar de communicanten zaten.

 
Jan van Erp vertelt hierover:
"Ik deed de Plechtige Communie in1954. Twee keer per week kregen we godsdienstles van Pastoor van den Hurk. Daarnaast moesten we thuis de catechismus leren. Enkele weken voor de communie kregen we daar schriftelijk proefwerk over. Dit duurde een paar uren want het waren ongeveer 100 vragen. Het maakte niet uit wat voor punt je had, een kerkboek kreeg je altijd. Maar als je het heel erg goed gedaan had kreeg je er als ereprijs nog een extra kerkboekje bij. Bovendien mocht je dan op de dag zelf vooraan in de rij lopen Ún vooraan in de kerk zitten.

Verder moesten de communicanten zelf de Latijnse mis zingen. De jongens kregen zangles van Meester Vermeulen en de meisjes van Zuster Constantia. De laatste weken werd er gezamenlijk geoefend; dit was op de meisjesschool of in de kerk. Op de dag van de Plechtige Communie liepen de jongens rechts en de meisjes links, met een kaars in de hand naar voren. De jongens zaten altijd rechts en de meisjes altijd links. Na afloop was er thuis een feestje met koffie en gebak. 's Avonds om 6 uur moest iedereen weer in de kerk zijn voor het Lof.

Het Vormsel
In tegenstelling tot nu kwam de Bisschop in die tijd op een gewone doordeweekse dag in de kerk. Van school uit ging je met de 5e en 6e klas naar de kerk (het vormen gebeurde elke twee jaar), ook weer jongens
rechts en meisjes links. Dan liep je gewoon in een rij naar de Bisschop, die dan het Vormsel toediende. Als  iedereen geweest was ging je weer gewoon naar school en verder met de les".
 

Maar nu de vraag:

Kent u deze communicanten en bruidjes?

Mail naar:

 

 
1. Ida van Emmerloot- van Lissum 6. Betsie den Biezen 11. Dien van Oort 16. Nellie van Kruijsbergen
2. Nellie Derks-Lagarde 7. Anneke Liefkens - Sas 12. Lies van Welie - Sas 17. Mien Gosseling - van Oorschot
3. Grada van Elk - van Eijk 8. Corry Auwens 13. Zuster Fidelis 18. Corrie Auwens
4. Mientje van der Zandt - v. Oort 9. Antje van Hoften 14. Lies van Rijn - Sas 19. Riek van Hoften
5. Fien Vissers - van de Berg 10. Dien Cruijssen 15. Jo van Elk - Verbruggen 20. Marietje de Rijk - Lagarde
      21. Tonnie van Gelder - Hol
       
Reacties
Nico Smulders levert met hulp van Grada van Elk - van Eijk en Fien Vissers de in groen gedrukte bijdrage.
Leony van Ommeren-Lagarde levert de volgende correctie: de naam van mijn tante (2) is niet Nellie Dirks-Adams maar Nellie Derks-Lagarde.
Lies van Welie - Sas levert de in donkerbruin gedrukte bijdrage.
Zus Weijn levert via Leo van Lubeek de in blauw gedrukte bijdrage.