Stichting Tremele


 

 

 
  Stichting Tremele is op 16 augustus 2007 opgericht. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door
  • Jos van Koolwijk - voorzitter (16 aug. 2007)
  • Bea van Leur - secretaris (28 mei 2010)
  • Jan van Gent - penningmeester (1 maart 2016)

De stichting heeft ten doel:

  • het onder de aandacht brengen van de geschiedenis van het dorp Dreumel bij de (oud) inwoners en    iedereen die zich bij Dreumel betrokken voelt;

  • het doen van (historisch) onderzoek in archieven in de breedste zin van het woord;

  • het vergroten van de gemeenschapszin en het verbeteren van onderlinge contacten middels het organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen, ontmoetingsdagen of anderszins;

  • het onder de aandacht brengen van historisch materiaal middels publicaties op de website www.tremele.nl, (eventuele) uitgaven van boeken, DVD's of anderszins;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 
  Stichting Tremele KvK Rivierenland 11070082; IBAN: NL45RABO0136034179  
 

 

 
 

Doel

 
 

Het doel van deze website is de geschiedenis van het dorp Dreumel onder de aandacht te brengen van dorpsgenoten en iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij  Dreumel.

 
 

Deze website is online sinds:7 januari 2007

 
 

Contact

 
 

Email: info@tremele.nl

 
 

Postadres: Zuivelweg 11, 6621 BX Dreumel

 
 

Bezoekadres: Vluchtheuvelstraat 14

 
 

(Elke donderdag geopend van 19.30 tot 22.00 uur of op afspraak)

 
     
 

Website redactie

 
 

Eindredactie: Jos van Koolwijk (06 - 25 00 43 83); Bea van Leur;

 
 

De redactie wordt permanent ondersteund door de volgende personen:

 
 
Jan van Gent   administrateur
Henk van Coolwijk   fotograaf en reporter
Jan van Dinter:   archief van Dinter, Dreumel
Wilma Driessen - van Oss:   redacteur rubriek "Plant van de maand"
Truus van Erp   redacteur rubriek "Wie zijn dit?"
Jodi van der Giesen   redacteur "Ouwe koeien"
Joke de Groot   vertaler historische documenten
Nico de Jong   vertaler historische documenten
Jos van Koolwijk   redacteur rubriek "De hobby van", redacteur digitale archieven
Bea van Leur   redacteur rubriek "De hobby van"
Jan Reuser   redacteur digitale archieven
Henk van Sonsbeek - Veldhoven   corrector website, vertaler historische documenten
Tineke Vink - Liefkens   redacteur rubriek "Dier in het nieuws"
Gerard van Welie   familiegegevens, genealogie, archief
Jeannette van Zonsbeek   Web-watcher veiling- en verkoopsites
     
 
 

Werkgroepen

 
  De Stichting Tremele beschikt op dit moment over een drietal werkgroepen die ieder op hun eigen terrein bovenstaande doelstellingen proberen te verwezenlijken:  
     
  Werkgroep Archeologie: Deze bestaat uit de volgende personen: Nils Kerkhoven, Bea van Leur (contactpersoon), Paul Stal, Sigrid van den Heuvel, Jos van Koolwijk  
     
  Werkgroep Video: deze bestaat uit: Arno van den Bosch, Erik de Vree en Jos van Koolwijk (contactpersoon).  
     
 

Vrijwilligers website en stichting

 
  Zowel de website als de stichting Tremele wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers die ons op afroep een helpende hand bieden.  
     
 

Gezocht

 
  Gooi niet zo maar iets weg!

Het gebeurt nog al eens dat men bij het schoonmaken of bij overlijden van een familielid dingen opruimt onder het motto "Daar hebben we toch niks meer aan!"

Als u in zo'n situatie bent, denk dan even aan ons. Mogelijk heeft u foto's, bidprentjes, documenten, voorwerpen of andere zaken waarvan u de waarde niet inziet, maar waar anderen (wij mogelijk ook)  heel erg blij zouden zijn.

Neem dan even contact op met ons. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis! 

 
 

Stuur ons uw reactie!

 
 

 
     
 

Donateurs en sponsoring

 
  Waardeert u ons werk, ondersteunt u onze doelen en wilt u ons daarbij financieel steunen? Wordt dan donateur van de Stichting "Tremele" voor 10,00 per jaar.
(
IBAN: NL45RABO0136034179 onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats) bij voorbaat hartelijk dank! Uw voordeel is dat u eerste rechten of korting krijgt bij activiteiten van de stichting. (korting op entreegelden, boeken, enz.)
 
     
  Sponsoring: 24 uur per dag, het gehele jaar door, uw logo prominent in beeld op deze website? Informeer naar de mogelijkheden via info@tremele.nl Alvast bedankt!