Kaarten


Inleiding

De kaart van 1867 is gemaakt door landmetingen en verkenningen in het veld. Officieren te paard doorkruisten het terrein en legden de informatie vast op zogeheten minuutplans. Hier werden steengravures van gemaakt waarmee de kaarten werden gedrukt.

 

Na 1930 is het maken van luchtfoto’s de eerste stap op weg naar een topografische kaart. Terreinverkenningen (nu meestal op de fiets) zijn nog steeds nodig omdat een luchtfoto niet alle details laat zien (zie: luchtfoto’s )

 

De meeste topografische kaarten worden door de Topografische Dienst elke 4 jaar geactualiseerd. De nieuwste versie van de kaart waar Dreumel op staat, is van 2004.

 

Omdat de eerste topografische kaarten werden gemaakt door de ‘Officieren van de Generale Staf’, worden de topografische kaarten op schaal 1:50.000 ook nu soms nog ‘stafkaarten’ genoemd.

 

De Duitsers maar ook de geallieerden maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog dankbaar gebruik van de bestaande topografische kaarten.

Bij de topografische kaarten 1867, 1927 en 1944 is de schaal 1:50.000. Dat betekent dat 2 centimeter op de kaart 1 kilometer in het terrein is. De horizontale en verticale lijnen op de kaarten van 1927 en 1944 geven ruiten weer van 1 bij 1 kilometer.

Topografische kaarten vormen ook de basis voor allerlei thematische kaarten. Een voorbeeld hiervan is de kaart van de ruilverkaveling met een schaal van 1:20.000.

 

Op kaarten van bestemmingsplannen moet zeer gedetailleerde informatie staan. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van een veel grotere schaal.

 

Klik op de kaart voor een vergroting

 

Kaart 1554 Kaart 1867 Kaart 1927
     

ruilverkaveling jaren '50

Engelse stafkaart 1944

Engelse stafkaart 1944

(Acrobat Reader vereist )

   
     

 

 

 

Bestemmingsplan Dreumel 1982

 

     


 
 
 
 
 
 

Kaart van de dijkschouw van het land van Maas en Waal uit 1554

 
  Kaart van de dijkenschouw van het Land van Maas en Waal uit 1554. Ten westen van Alphen en Dreumel vloeiden 'die Maze' en 'den Waele' ineen. Tegenover Alphen liggen Lith en de Lithse Ham waar de Gelderse benden in 1512 Brabant binnendrongen.

(origineel: Gelders Archief Arnhem)
 
 
 
 
 

Kaart van Dreumel 1867

 

boven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart van Dreumel 1927

 

boven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemmingsplan Dreumel 1982

 

boven