Jacob Hermans Pieck


 

Personalia

Jacob Hermans Pieck, Heer van Isendoorn, geboren in 1502 te Enspijk en overleden op 29 juni 1570 in Tiel.

 
huis te Enspiek kasteel Isendoorn
 

Jacob is de zoon van Herman Arnts Pieck, Heer van Enspiek, geboren in 1475 te Enspijk en overleden in 1537, Ambtman van Tieler- en Bommelerwaarden en van Johanna Johanse van Wena, Vrouwe van Giessenburg, geboren in 1479.

wapen Van Wena
 

kasteel Giessenburg - Giessenburg

 

 

Functies van Jacob

1538: bezegelde in het kwartier van Nijmegen het traktaat, waarbij Willem van Cleef tot opvolger van Hertog Karel werd aangenomen.

1539: was als gedeputeerde uit de Nederbetuwe op de Landdag en werd door deze in 1541 naar de Rijksdag te Regensburg gezonden. Eerste godsdienstgesprek te Regensburg in 1541. Contra-reformatie: De Venetiaanse diplomaat Gasparo Contarini (1483-1542), kardinaal vanaf 1535, kwam op het godsdienstgesprek te Regensburg met een formulering over de rechtvaardiging, waarmee de protestantse deelnemer Melanchthon instemde. Het gesprek brak af op de avondmaalsleer. Later bleek dat zowel Rome als Luther het voorstel van Contarini afwezen.

 
kardinaal Contarini
(bron: wikipedia)
Melanchthon
(bron: wikipedia)
Maarten Luther
(bron: wikipedia)
 

22 maart 1545: werd hij tot Raad in het Hof van Gelder aangesteld, welk ambt hij met ere bekleedde. Eind 1563 getuigde het Hof van hem, "dat hij in de land- en stadrechten en oude gebruiken en costumen zo goed ervaren was", dat men, indien hij als Raad zou aftreden, zijns gelijke niet zou weten te krijgen. Dit in aanmerking genomen en ook wegens zijn hoge jaren, kreeg hij vergunning, om met behoud van zijn plaats in het Hof, te Tiel te mogen wonen.

Hij komt voor op de eerste riddercedul van Nijmegen.

 
Huwelijk

Hij huwde (eerste huwelijk) in 1529 met Maria Zegerse van Balveren, Vrouwe van Isendoorn en Dreumel, geboren 1506 te Dreumel.

wapen Van Balveren

 

huis te Dreumel

 

Zij was de dochter van Zeger (Segher) van Balveren, geboren in 1475 en overleden in 1535, Heer van Dreumel en Isendoorn

en

Mechteld van Riemsdijck, geboren in 1480.

wapen Van Riemsdijck
 
Jacob hertrouwde (tweede huwelijk) in 1542 met Hermanna van der Hovelich, geboren in 1506 te Enspijk. Zij was weduwe van Van de Poll.


wapen
Van der Hovelich

 

Kinderen uit het huwelijk Pieck / Van Balveren:

1. Claas Jacobs Pieck, Heer van Enspiek, Zuilichem en het Hooge Huis te Beesd, geboren in 1530 en overleden in 1591. Hij was Ambtman van Beesd en Rhenoij en drost van Leerdam. In de Ridderschap van Nijmegen 1555-1586.

2. Isabella Jacobs Pieck, Vrouwe van Zuilichem en het Hooge Huis te Beesd, geboren in 1531 te Tiel en overleden in 1592.

3. Herman Jacobs Pieck (de Gulde), overleden in 1561, Heer van Isendoorn en Dreumel.

4. Jelis Jacobs Pieck, Heer van Enspiek, geboren in 1520 en overleden in 1589.

5. Zeger Jacobs Pieck, geboren in 1535. Hij was edelman van de Graaf van Cuilenburg.

6. Anna Jacobs Pieck, Vrouwe van Isendoorn en Dreumel, geboren in 1538 en overleden in 1575.

 

 

Kwestie pandrecht van het ambt Maas en Waal

Als pandheer van van het ambt van Maas en Waal, presenteerde hij in 1565 tot ambtman zijn schoonzoon Johan Mom, die ondanks de tegenstand der Ridderschap door het Hof werd aangenomen.

 

Bezittingen

Jacob procedeerde 1551-1553 voor het leengerecht tegen Johan van Zoelen over het Hooge Huis te Beesd en andere leengoederen door Arend Pieck van Asperen nagelaten.

In 1516 werd Jacob met goed te Buren beleend.