Jacobus van der Heijden


 
22 juni 2019: Schilderij Pastoor Jacobus van der Heijden na 175 jaar weer terug in Dreumel
 
18 mei 2019: Fonds Dreumelse pastoor uit 1834 nog steeds een begrip in 2019
 

 

Geboren op 9 december 1785 te Nijmegen. Hij was de zoon van Christianus van der Heijden (geboren 13 september 1747 te
s-Hertogenbosch) en Joanna Wilhelmina Thijssen (geboren 18 mei 1752 te Beuningen en overleden 26 juni 1830 te Nijmegen).

Jacobus was het tweede kind uit een gezin van 7 kinderen.

Jacobus van der Heijden werd in 1810 benoemd tot kapelaan te Vierlingsbeek. In 1812 volgde zijn aanstelling als pastoor in Dreumel. Hij maakte zich als pastoor al snel verdienstelijk door in 1819 de nieuwe kerk in Dreumel te bouwen.

Daarvoor werd Huize Spieringshof gekocht. Dat is het terrein waar de huidige kerk staat. Het huis werd ingericht als pastorie en op de plaats van het koetshuis verrees een zogenaamde Waterstaatskerk die met behulp van staatssubsidies gebouwd werd.

Deze kerk werd op 7 juni 1838 door Baron van Wyckerslooth, Bisschop van Curium i.p.i. geconsacreerd en toegewijd aan de H. Barbara.

In de toren van deze kerk hingen een viertal klokken.

In 1820 werd het huidige kerkhof in gebruik genomen.

 

Pastoor Jacobus van der Heijden

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
De pastoor stond in groot aanzien en werd bij Koninklijk besluit van 29 januari 1839 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege het verzorgen en verborgen houden van een elftal gewonde Pruisische soldaten tijdens de oorlog van 1813-1814 tegen Napoleon.
 


bron: Leeuwarder Courant, 8 februari 1839

 
Een artikel uit de Leydse Courant van 18 februari 1839 licht e.e.a. nog beter toe......
 

 
Op 29 mei 1839 vermeldt de Nederlandse Staatscourant het moedig en prijzenswaardig gedrag van pastoor Jacobus van der Heijden tijdens de Watersnood van 1839.

De pastoor werd daarvoor bij Koninklijk besluit van 31 mei 1841, Nr. 82 onderscheiden met de in 1841 ingestelde medaille Watersnood/ijsgang.

 

bron: Nederlandse Staatscourant, 29 mei 1839

 
Bovendien was hij een groot weldoener van de kerk, de armen en de zieken. Hij stichtte daartoe bij testament het Fonds van der Heijden oftewel het Fonds van Liefdadigheid.

Zie ook:

"Spijkweg.";

"
Watersnoodmedaille/IJsgang 1841";

Koninklijke onderscheidingen /Orde van de Nederlandse Leeuw;

"Tijdlijn - De geschiedenis van Dreumel in jaartallen";


Pastoor van der Heijden overleed op 16 oktober 1843 te Dreumel.