Tijdlijn

De geschiedenis van Dreumel in jaartallen. Aanvullingen/opmerkingen: info@tremele.nl


893: In de Prümer Urbar wordt Dreumel voor de eerste keer als "Tremele" vermeld. (In Tremele zijn 4 hoeven die een bepaald percentage van de opbrengst van hun gewassen dienen af te dragen aan het klooster in Prüm (Zuid - Duitsland)
   
800-900: Kleine grondbezitters in Tremele dragen hun bezit over aan Prὒm
   
1117: Tremele blijft aan Xanten
   
1196: Bezittingen van het Bisdom Luik in Dreumel
   
1225: De kardinaal legaat Kenrad, bisschop van Porte, bevestigt aan de deken en het kapittel van Xanten de schenking van een achttal kerken, waaronder die van Dreumel. (Drumel)
   
1342: Windmolen tussen Wamel en Dreumel
   
1342: Het gemaal te Wamel en Dreumel in erfpacht uitgegeven (23-02-1342)
   
1369-1541: Bevolkingsdichtheid op het platteland van het kwartier van Nijmegen
   
1397: Dreumel wordt platgebrand door Brabantse soldaten o.l.v. Jan Gunders
   
1444: Nonnenklooster in Dreumel.
  Dit nonnenconvent is gebaseerd op de derde orde van Sint Franciscus. Het valt onder de jurisdictie van klooster Holtmeer in Horssen.
   
1492: Vermelding van de St. Victorkerk en Klooster “Op de Berg” (Dreumelse berg)
   
1520: Hertog Karel van Gelre geeft zijn schatmeester opdracht Walraven van Haaften te Dreumel onbezwaard te laten
   
1609: Sint Victorkerk (nu N.H. Kerk) wordt gesloten.
  Sint Victorkerk (nu N.H. Kerk) wordt gesloten voor de katholieke eredienst; er wordt geen predikant benoemd; de van hogerhand ingevoerde hervorming heeft weinig succes.
   
  In de periode 1609 – 1640 gaan de katholieken ter kerke in Lith en Megen.
   
1646:

Kerkdiensten in het geheim

 

Pater Bonaventura van den Sande uit het het Franciscanerklooster in Megen draagt bijna wekelijks een H. Mis op in het huis van Adriana Vijgh.Ook worden er kerkdiensten gehouden in het aan de familie Van Scherpenzeel behorende huis Pollensteijn.

   
1662: Dreumel en Wamel plunderen Leeuwen
  Plundering van 't dorp Leeuwen in de nacht van 1 op 2 april 1662 door de inwoners van Wamel en Dreumel.
   
1706: Het centrum van Dreumel brandt af. 
  Tot het jaar 1706 werd de parochie van Dreumel met die van Wamel en het grootste deel van die van Leeuwen bediend door een missionaris van de orde der Predikheren. Terwijl de Dreumelse mensen in Wamel ter kerke gaan, brandt het grootste deel van de huizen in het centrum van Dreumel tot aan de grond toe af.
   
1706: 14 juli 1706: Brief van Gerard de Scherpenseele, heer van Dreumel, en inwoners van Dreumel aan de bisschop van Roermond met het verzoek de parochie weer te heroprichten en Petrus v.d. Kerckhoff aan te mogen stellen als pastoor.
   
1740: Watersnood
   
1751: Schuurkerk
  Pastoor Nouhuys koopt van de heren van Delen het huis Loevesteijn en richt het in als schuurkerk.
   
1757: Watersnood
   
1771: Epidemische Rot-koorts te Dreumel
   
1781: Watersnood
   
1784: Watersnood
   
1799: Watersnood
   
1807: Dreumel heeft een school “van den hoogste rang“
  Dit schooltje was aan de noordzijde tegen de N.H. Kerk  aan gebouwd.
   
1813: Het einde van de Franse tijd
  Het Pruisische leger bezet Dreumel: vernielingen en verplicht werken aan fort Sint Andries
  Dappere pastoor Jacobus van der Heijden verbergt elf gewonde Pruisische soldaten
   
1819:

Bouw  Waterstaatskerk o.l.v. pastoor Jacobus van der Heyden

   
1839: Inwijding Waterstaatskerk
  Consecratie (inwijding) van de kerk door de bisschop van Curium i.p.i. Mgr. C.L. baron van Wijckersloot. (Curium i.p.i.= verouderde titel voor bisschop zonder bisdom).
   
1840: Oprichting steenfabriek "Bato's Erf" door W.H. Post
   
1847: H. F. Fijnje van Salverda ontwerpt het stoomgemaal voor de polders van Dreumel, Wamel en Alphen.
   
1855: Watersnood
   
1861: Watersnood
   
1868: Afbraak van de waterstaatskerk en start van de bouw van de huidige kerk o.l.v. Tilburgse architect H.J. van Tulder
   
1876: Watersnood
   
1901: 13-09-1901: toekenning gemeentewapen van Dreumel
   
1918-1919: De Spaanse griep in Dreumel
   
1919: Oprichting Harmonie Sint Barbara
   
1919: Eerste exemplaar Weekblad van Dreumel
   
1924: Oprichting voetbalvereniging Aquila
   
1926: Watersnood
   
1939: Mobilisatie.
  Dreumelse jongens vertrekken naar hun mobilisatiebestemming. Dreumel, dat achter de verdedigingslinies ligt, wordt bevolkt door drie regimenten: 156 LUA, 3-V Autobataljon en II-16 RA (paardenvolk)
   
1940-1945: Tweede Wereldoorlog
   
1945-1950: Dreumelse soldaten naar Nederlands - Indië.
  In Dreumel wordt het Katholiek Thuisfront opgericht en er verschijnt maandelijks een blad met de titel "Hou de Zon-Zij!"
   
1950: Start ruilverkaveling (einde omstreeks 1955)
   
1960-1961: herbouw klokkenverdieping en torenspits R.K. Kerk.
   
1984: Opheffing gemeente Dreumel
   
1993: Dreumel viert het 1100 - jarig bestaan